Готови ли сме да се разделим с тясно българския комплекс за величие и да изпитаме гордост, че сме били част от Римската Цивилизация?

Нашата принадлежност към Европа се корени именно в тези пренебрегвани и заглушавани от неумерени крясъци факти

Авторът

Авторът

Д-р Любомир Канов

Въпрос към историците, по възможност необхванати от псевдопатриотичен порив. 
А той е:
Нахлуването на народи от степите в Християнския Свят, очертан на Балканите като Римска Империя (населявана от ромеи), по време когато Западната част ѝ част е превзета от готски племена и всъщност е престанала да бъде Рим, какво е? 
Разрушаването на крепостите, църквите, баните, вилите и административните сгради на Източната Римска Империя не е ли

варваризация, регрес и унищожаване на Цивилизацията

по нашите земи? 

А дали не е всъщност езическо опустошаване на Християнството, което вече е било установено от 3-4 века на Балканите? 
Това което ни се представя като военни победи (например завладяването и разрушаването на Сердика от Кан Крум Страшни), макар и довело да установяването на българите на Балканите, довело ли е до цивилизационен процес по нашите земи или до точно обратното? Българите от времето на Борис Покръстител искрено ли са приели Християнството? Когато се гордеем като един от древните народи оцелели през Историята, не е ли редно да споменем покръстените готи на Вулфила живяли някъде край Провадия и из Добруджа или Император Константин Велики роден в град Ниш, като наши предшественици, избягвайки тясно българският си комплекс за величие и уникалност? 
Успял ли нашият народ истински да се християнизира? 

Или дълго време е бил все още склонен да използва римските мраморни колони из старите градища за суровина за производство на негасена вар, защото ги разглежда единствено като калциев карбонат? 

Готов ли е да изпитва някаква

умерена гордост, че някога е бил римлянин,

римски гражданин, гражданин на Мизия, Тракия или Македония, част от Римската Цивилизация? 
Освен че е бил и българин, естествено. 

Германците, впрочем, считат своята република и я наричат все още Германия, както е било по римско време, когато е била разделена на Горна и Долна Германия. Англичаните се наричат Британци, защото Рим освен за Албион, поради белите скали, я е считал за Провинция Британия. 
Всъщност нашата принадлежност към Европа се корени именно в тези пренебрегвани и заглушавани от неумерени крясъци факти. Нашето величие се съдържа не само в битките при Клокотница или Адрианопол, но и във великата цивилизация, чийто наследници сме и която ни предшествува. 

Животът тука не започва с българите

 Въпросът е какво сме направили с тази земя след 1300 годишното ѝ стопанисване.
Впрочем даже и даденото от турците име на част от България като Румелия, е нещо като схващането ѝ като територия населена от християнска нация. 
Рум миллет. 
И нека псувните да започнат, моля!