Хунвейбините на Р. Радев се вторачиха и в Националния оперативен щаб

Защо министър Кацаров праща днес проверки в болниците, ръководени от хора от щаба

Националния оперативен щаб

Националния оперативен щаб

Васил Данов

Последователите на др. доц. Мангъров доволно потриват ръце: служебното на Н. Прев. (п)резидента Радев обяви, че ще провери и дейността на Националния оперативен щаб за борба с пандемията от китайски грип.

Преди това имаше слухове, че главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев е уволнен. Предстоят и проверки на Военномедицинската академия с началник генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски. Дано да не пострадат програмистите, хигиенистките и техническите лица, работили в помощ на НОЩ.

Всичката ли я свършиха червените реваншисти, че опряха до най-успешната и полезна национална структура, създавана през последните 31 или даже 77 години?

От името на хилядите оцелели след преболедуване от коронавируса смея да заявя, че в този оперативен медицински щаб бяха събрани най-компетентните, най-всеотдайните и най-почтените специалисти, с които държавата разполагаше в момента. Всеки намек за „ревизия“, „проверка“ или търсене на теле под вола напомня за побоите, които пияни и неграмотници от социалните низини нанасят на медицинските екипи, пристигнали да спасяват техни близки.

Кой има правото и компетенциите да проверява професори по микробиология и хирурзи от европейско и световна равнище? Кой е в състояние от висините на научния си гений да оцени стореното и пропуснатото в течение на 15 месеца денонощна борба за здравето и живота на милиони българи?

Кой? „Натовските“ генерали Радев и Стефчо Янев? Десарските почитатели Рашков и агент „Майстора“? Дупнишкият  експерт Стойчо Кацаров? Или моравочервеният кандидат-народен представител Мангъров?

Щеше да е смешно, ако не бе толкова 

грозно и неблагодарно

Прочетете заповедта за създаване на НОЩ. На щаба е разпоредено за „организира, координира и наблюдава всички действия на компетентните органи във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19“, да „събира, обобщава и анализира цялата информация за развитието на ситуацията“ и „да информира медиите и обществеността“.

З А П О В Е Д
№ Р-37
София, 26.02.2020 г.
На основание чл. 24, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с цел организиране и координиране на действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV)
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Създавам Национален оперативен щаб в състав:
Председател:
Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски – началник на Военномедицинската академия;
Секретар:
Полковник доцент д-р Димо Илиев Димов – началник на катедра „Медицина на бедствените ситуации“ към Военномедицинската академия;
Членове:
Главен комисар Георги Арабаджиев – заместник-главен секретар на Министерството на вътрешните работи;
Главен комисар Светлан Кичиков – директор на Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи;
Бойко Христов – началник на отдел „Управление при кризи“ в дирекция „Ситуационен център“ на Министерството на външните работи;
Професор д-р Тодор Кантарджиев – директор на Националния център по заразни и паразитни болести;
Доцент д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор.
2. При необходимост председателят на Националния оперативен щаб по
т. 1 може да привлича за участие в щаба и други експерти, в т.ч. представители на други министерства, ведомства и организации.
3. Националният оперативен щаб по т. 1 да организира, координира и наблюдава всички действия на компетентните органи във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19, както и да събира, обобщава и анализира цялата информация за развитието на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, и да информира медиите и обществеността.
4. Националният оперативен щаб по т. 1 да предоставя периодично информация на министър-председателя и на съответните министри за развитието на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, и за предприетите мерки и действия.
5. Националният оперативен щаб по т. 1 да изпълнява дейността си в сградата на Военномедицинската академия.
Препис от заповедта да се изпрати на председателя, на секретаря и на членовете на Националния оперативен щаб по т. 1 за сведение и изпълнение. 
                                                           МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Борисов

Тоест, щабът не е пряк разпоредител с финансови средства, не отдава заповеди и разпореждания, а представлява 

аналитичен и консултативен орган

Заключенията и препоръките на НОЩ бяха превръщани в разпоредби и указания със заповеди от министъра на здравеопазването или с конкретни нареждания на министър-председателя.

Каквито и злосторнически замисли да са носили някои от членовете на щаба, те не биха могли да ги реализират без съгласието на оторизираните министри: на здравеопазването, на образованието, на вътрешните работи и др. членове на кабинета, които взимаха информирани решения, залагаха авторитета и чистото си съдебно минало, действайки в непозната и опасна обстановка на невиждана досега световна епидемия. 

Има един сериозен виновник за част от объркването сред медицинските специалисти и сред населението в Република България, за недоверието към ваксините и към компетентността на българския лекар. 

С решението си от 23 март 2020 г. да създаде Медицински експертен съвет (МЕС) към Министерския съвет министър-председателят Бойко Борисов нанесе тежък удар върху авторитета на Националния оперативен щаб, разедини и противопостави част от лекарското съсловие и от другите медицински специалисти у нас, даде повод за разединение и за възникване на нови огнища на омраза и отчуждение сред българските граждани.

Борисов наистина трябва да обяснява късогледото си решение. Като човек, учил поне малко военни науки, би трябвало да знае, че в мирно време и особено във война назначаването на двама командири или създаването на алтернативен щаб в една и съща бойна единица е гибелно.
Стара японска пословица гласи, че „Седмина капитани изхвърлят кораба на брега“.

Е, българският кораб не крушира. Прави чест на членовете на алтернативния МЕС, че проявиха професионална и гражданска съвест и не се хванаха за гушите с колегите по професия и по призвание. Позицията, изявленията и поведението на изключителния специалист проф. Коста Костов заслужават да бъдат анализирани като образец за човешка и гражданска доблест.
Единственото изключение от заслужаващите уважение членове на ненужния МЕС представлява доцент Мангъров, който също трябва да бъде изучаван. По други причини.
Разтурянето на НОЩ преди да е завършила пандемията говори само за едно: за 

некомпетентност и страх

Страх от недостижимия авторитет на учените и лекарите от щаба.

Страх от моралния им превес. 

Страх от нескриваните симпатии и подкрепа, дошли спонтанно и заслужено от милиони българи. 

Фактът, че и Б. Борисов, и шпицкомандаджиите на Радев се изплашиха от сянката на генерал Мутафчийски и на ръководения от него щаб, е твърде красноречив.

Достатъчно бе някой някъде само да подхвърли, че при толкова фалшиви и посредствени „натовски“ генерали начело на държавата, не би било зле в президентската кампания да застане и един медицински генерал, който освен военен лекар е и професор, и отличен хирург, и изключителен медицински мениджър, и обаятелна високоерудирана личност, и „калинките“ от политическите котерии започнаха да дават „заето“.

На фона на ген. Мутафчийски и др. Фърчилков, и др. генерал-помпиер биха изглеждали твърде семпло.

Затова щом отминаха най-страшните месеци на пандемията, Б. Борисов побърза да изолира и да потули дейността на Националния оперативен щаб. 

Затова министър Кацаров праща днес  проверки в болниците, ръководени от хора от щаба. 

Шубе. И насън се стряскат от името и от делото на големите лекари, хуманисти и мениджъри. Както в мрачния Елсинор аристократи и слуги всяка нощ треперят пред огромния призрак на Хамлетовия баща.

Няма по-обективна равносметка за приноса на НОЩ от преценката на директора на Центъра по заразни и паразитни болести проф. д-р Тодор Кантарджиев: „По-образованата част от народа вижда какво щеше да стане с нашата здравна система, ако през април миналата година имахме по 5 000 болни на ден. Щеше да колабира и народът щеше да си каже: „Абе тия защо ги оставихме 20 години да правят каквото си искат с нашето здраве – търговски дружества и какви ли не други неща?!“

„Днес разговорът щеше да бъде много по-интересен, но за жалост щеше да бъде за сметка на няколко десетки хиляди починали.“