Какво се сбъдна от секретния доклад на Националния разузнавателен съвет на САЩ(ODNI), представен две седмици преди Тръмп да влезе в Белия дом

Светът е пред изпитания, ако човеците не погледнат, Заедно - напред и в една посока…

Антон Антонов

Рискът от конфликти по света се увеличава
Растежът на световната икономика ще се забавя, редът след Втората световна война ще ерозира, а антиглобализацията ще подклажда национализма, гласи доклад на американското разузнаване

Бедността, тероризмът, национализмът, интересите на Русия и Китай ще нажежат обстановката до краен предел

До 5 години светът ще бъде изправен на ръба на нова глобална война или на множество локални. Това твърдят анализите на американските спецслужби. Според тях рискът от вътрешни и международни конфликти ще се покачи през следващите 5 години до равнища, невиждани от времето на Студената война. Причините за това са, че глобалният растеж се забавя, установеният след Втората световна война ред се разпада, а антиглобализмът разпалва национализма, става ясно от публикуван днес доклад на американското разузнаване.
"Тези тенденции ще се развиват с безпрецедентна скорост, ще направят управлението и сътрудничеството по-трудно и ще променят характера на властта. Това ще доведе до фундаментално различен глобален пейзаж", пише в документа, озаглавен "Глобални тенденции: Парадоксът на прогреса.
Докладът, който се появява 2 седмици преди встъпването в длъжност на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп, акцентира върху факторите, които чертаят тъмно и трудно близко бъдеще. Авторите на документа посочват като основни Русия и Китай, които все по-категорично ще отстояват интересите си, регионалните конфликти, тероризма, растящото неравенство в доходите, климатичните промени и забавения икономически растеж.
Рискът от конфликти между и в рамките на различните народи ще се увеличи през следващите пет години до нива, които не са виждани от Студената война насам. На този фон растежът на световната икономика ще се забавя, редът след Втората световна война ще ерозира, а антиглобализацията ще подклажда национализма, гласи докладът на американското разузнаване.

„Тези тенденции ще се срещнат с безпрецедентно темпо, за да направят управлението и сътрудничеството по-трудни и да променят характера на властта – коренно, променяйки глобалния пейзаж.
Разкритията, очертават фактори, оформящи „тъмно и трудно близко бъдеще“, включително по-настъпателни Руска федерация и Китай, регионални конфликти, тероризъм, растящо неравенство на доходите, промяна на климата и бавен икономически растеж.

Докладите за „Глобалните тенденции“ умишлено избягват да анализират американските политики и избори, но  проучването подчертава сложните трудности, с които Тръмп трябва да се справи, за да изпълни обещанията си да подобри отношенията с Русия, да изравни икономическото поле с Китай, да върне работните места в Съединените американски щати и да се справи с тероризма.

Националният съвет по разузнаването се състои от висши американски регионални анализатори в областта на разузнаването, както и такива, които се занимават с определени теми. Съветът ръководи изготвянето на Оценките на Националното разузнаване, които често обединяват работата на всичките 17 разузнавателни агенции и са най-подробните аналитични продукти на разузнаването на САЩ.

Изследването, което включва интервюта с академични експерти, както и с финансови и политически лидери по целия свят, разглежда политическите, социални, икономически и технологични тенденции, които ще оформят света от настоящето до 2035 г., и тяхното потенциално влияние.

„Гледащият навътре Запад“

Според доклада, опасността от тероризъм ще расте в следващите десетилетия на фона на малки групи хора и индивиди, които се възползват от „новите технологии, идеи и взаимоотношения“.

Несигурността около Съединените щати, допълнена от „гледащия навътре Запад“/ЕС и Брекзит/ и отслабването на международните човешки права и стандарти за предотвратяване на конфликти, ще окуражат Китай и Русия да предизвикат американското влияние.
Тези предизвикателства „ще останат под прага на разгорещена война, но ще донесат сериозни рискове за погрешна оценка“, предупреждава изследването и добавя: „Самоувереността, че материалната сила може да се справя с ескалация, ще увеличи рисковете от междудържавни конфликти до нива, невиждани от Студената война насам“.
Докато „разгорещена война“ може да бъде избегната, различия в ценностите и интересите сред страните и движенията за регионално господство „водят до свят на сфери на влияние“.

Според аналитичния доклад „Глобални тенденции“, ситуацията също предлага възможности за правителствата, обществата, групите и индивидите да направят избори, които могат да доведат до „по-оптимистично, сигурно бъдеще“.

„Както парадоксът на прогреса предполага, същите тенденции, създаващи краткосрочни рискове, могат да създадат възможности за по-добри резултати в дългосрочен план“, гласи текст от изследването.

Трудното сътрудничество

Докладът добавя, че, докато глобализацията и техническият напредък са „обогатили богатите“ и са измъкнали милиарди души от бедността, те също са „издълбали“ западните средни класи и са предизвикали враждебни реакции срещу глобализацията. Тези тенденции са били усложнени от най-големите мигрантски потоци от седем десетилетия, които подклаждат „традиционалистки, анти-елитарни импулси“.
„Бавният растеж заедно с предизвиканите от технологията нарушения в пазарите на труда ще застрашат намаляването на бедността и ще предизвикат напрежение в страните в идните години, подклаждайки национализмът, който допринася напрежението между държавите“.
Тенденциите, оформящи бъдещето, включват намаляване на населението в трудоспособна възраст в богатите страни и увеличаване на същата група при бедните народи, особено в Африка и Южна Азия. Напрежението в икономиката, заетостта, урбанизацията и благосъстоянието ще се увеличи.
Светът ще продължи да изпитва слаб растеж в краткосрочен план, докато правителствата, институциите и бизнесът се борят да преодолеят спада от Световната рецесия (2008-2009 г.).
„Големите икономики ще се изправят срещу свиване на работната сила и намаляващ растеж на производителността, докато се възстановяват финансовата криза от 2008-2009 г. с високи дългове, слабо търсене и съмнения относно глобализацията“, уточнява още американският доклад.
„Китай ще се опита да премине към икономика, ориентирана към потребителите, от дългогодишния си фокус върху износа и инвестициите. По-слабия растеж ще застраши намаляването на бедността в развиващите се области“.
Управлението ще стане по-трудно, тъй като въпроси, сред които и глобалната промяна на климата, влошаването на околната среда и заплахите за здравето изискват колективни действия, а такова сътрудничество става по-трудно.

Технологиите ускоряват прогреса, но предизвикват резки изменения

Бързият технологичен прогрес, довежда до увеличаване на темповете на изменение и създава нови възможности, но обостря разногласията между победителите и загубилите.  Автоматизацията и изкуствения интелект застрашават да изменят отраслите по-бързо в сравнение с възможностите за адаптация на икономиката, потенциално разместване на работещите и ограничаване обичайния път на развитие на бедните страни. Биотехнологиите, такива като редактиране на генома, революционизират медицината и други области, едновременно изострят разногласията в сферата на морала.

Идеи и личности създават вълна на отчуждение

 Ръстът на глобалното въздействие на фона слабия ръст на икономиката ще увеличи напрежението вътре в обществото и между нас. Популизмът се увеличава в дясно и в ляво, застрашава либерализма. Някои лидери ще използват национализма за засилване на контрола. Религиозното влияние става по-важно и авторитетно за много правителства. Почти във всички страни икономическите фактори повишават статуса и ръководната роля на жените, но възниква така също опозиция на тази тенденция.

Да управляваш става все по-трудно

 Населението ще изисква от правителствата осигуряване на сигурност и процъфтяване, но липсата на ръст на доходите, недоверието, поляризацията и растящия брой на възникващи проблеми ще препятстват дейността на правителствата. Технологиите ще разширяват кръга на играчите, които да могат да блокират или заобикалят политическите действия. Справянето с глобалните проблеми става все по-сложно, имайки предвид увеличаване на количеството на действащите играчи, включвайки и НПО, корпорации и притежаващи права и възможности отделни лица, които ще приведат в голяма степен специалните усилия и в по-малка степен всеобхватните усилия.

Променя се характерът на конфликта

 Рискът от конфликт ще се увеличава във връзка с различаващите се интереси на крупните държави, разширяващата се опасност от тероризма, съхраняваща нестабилност в по-слабите държави, а така също разпространението на смъртоносни пробивни технологии. Дезорганизираните общества, ще станат все по разпространени, като се има предвид наличието на високо-точни оръжия с далечен радиус на действие, прицелени от инфраструктура на дистанционни кибернитични и роботизирани системи и по-достъпни технологии на оръжия за масово унищожение.

Изискват внимание проблемите с изменение на климата, околната среда и здравето

 Редицата глобални опасности създават неминуема и дългосрочна опасност, за предотвратяването на които се налагат колективни действия в същото това време, когато сътрудничеството става все по-трудно. Силно екстремните климатични условия, извънмерното натоварване на почвата и водните ресурси, отсъствието на продоволствена сигурност довеждат до дезорганизация обществото. Повишаването на морското ниво, увеличаване на киселинността на океана, топенето на ледовете и замърсяване на околната среда изменят начина на живот на населението. Ще расте напрежението, свързано с изменението на климата. Увеличаване количествата на пътуванията и лошата инфраструктура на здраво-опазването затрудняват борбата с инфекциозните заболявания.

Заключение

Тези „тенденции“, ще се сближават в безпрецедентен темп, затруднявайки управлението и сътрудничеството, променяйки характера на властта и драстично ще изменят глобалния ландшафт. В частност, тенденциите в областта на икономиката, технологиите и безопасността разширяват числото на държавите, организациите и отделните лица, способни да действат с косвени методи.
Вътре в държавите политическият ред ще остава недостижим и високите нива на напрежение ще се запазят до тогава, до като обществото и правителствата не преразгледат взаимните им очаквания. Колкото се отнася до отношенията между държавите, след приключване на студената война, еднополярния период завърши и международният ред основан на правилата, приети след 1945 година, така също изчезва. Някои крупни държави и регионални агресори, ще се опитат да отстояват интересите си с помощта на сила, но резултатите ще се окажат мимолетни, до когато те разберат, че традиционните материални форми на властта в по-малка степен са способни да осигурят и поддържат  резултати в контекста на сравнение  с това на „вето-играчите“, така наречените „велики сили“.

БРЕКЗИТ, не беше предвиден, но се случи 

Великобритания, вече не е част от Европейския Съюз. Русия е предизвикателно и реално агресивна. Турция е в разкрач на север и запад. Близкият Изток, продължава да е буре с петрол и запален фитил, някъде наблизо… САЩ са в година на Избор. Балканите, очевидно ще имат все по-голямо значение за бъдещето на ЕС….

Коранавирусът Ковид-19, поредното изпитание за Човечеството

Световната здравна организация (СЗО) обяви Пандемия за коронавируса, причиняващ заболяването Ковид-19. Тя може да бъде овладяна, заяви  генералният директор Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от Франс прес.
Той каза това на среща на страни членки в централата на СЗО в Женева.
"Става дума за пандемия, която може да бъде овладяна", но "не можем да се борим с един вирус, ако не знаем къде е намира", подчерта Гебрейесус. "Това означава - продължи той, - че е необходимо засилено наблюдение, за да се намира, изолира, подлага на тестове и лекува всеки един случай, за да се прекъсне разпространението" на заболяването.
Генералният директор на СЗО подчерта, че страните трябва да възприемат глобален подход, адаптиран към тяхната ситуация, и ги призова "да намерят справедлив баланс между здравеопазването, предотвратяването на икономически и социални сътресения и спазването на човешките права".

Борсите тръгнаха надолу

Такъв срив на световните борси не е имало от над десет години. Последната седмица на февруари се оказа най-лошата от времето на финансовата криза през 2008, коментира агенция "Ройтерс".
Навсякъде по света инвеститорите разпродаваха акции, поевтиняха цените на някои суровини, така например цената за барел нефт марка Brent падна с 15 процента до 50 долара. Обезцениха се и валутите на страните с развиващи се пазари като руския.
Светът е пред изпитания, ако човеците не погледнат, Заедно - напред и в една посока…