Размисли след едно интервю: Не е възможно ислямизмът да съществува редом със свободата

Ислямското разбиране за права винаги е оправдавало дискриминацията, жестокостите, мъчителните убийства

Кадър от интервюто

Кадър от интервюто

Калин Манолов

Гледам, от вчера нета се възторгва от интервюто на Светослав Иванов с говорителя на талибаните в Афганистан. Като изключим трогателната грижа за жените, децата и мигрантите, изказана от интервюирания в отговор на въпроси на интервюиращия, и двамата не казаха 

НИТО ДУМА за същността на Шериата

 Няма как шериатът и ислямът да са "константен начин на живот", и "да се избегнат миналите действия и грешки", допуснати при предишното управление на талибаните. По една проста причина - НЕ СА ГРЕШКИ. 

Ще се опитам накратко да обясня защо. Коранът е съставен в цялостна писмена форма десетки години след смъртта на Мохамед. За да го "сглобят", вярващите се обърнали за напътствие към спомените и записаните части от прякото Божие слово върху отделни страници и кости, както и към хадитите – устните мъдрости, приписвани на Пророка, които по-късно били събрани в писмен вид. Тъй като Коранът често бил неясен и объркващ, хадитите придобили голямо значение за правилата на всекидневието.

 Мохамед тясно е обвързал религията и държавата,

 в исляма няма разделение между двете. Халифите били религиозни и политически водачи. Те създали закони, основани на тълкуването им на Корана и изказванията на пророка – хадитите. Тези свещени закони съставят Шериата, което на арабски не означава закон, а „път“, или „пътека“, което е много по-широко понятие от закон. Нещо като "дао" при Лао Дзъ. 

Шериатът всъщност е всеобщият начин на живот на мюсюлманите. Много норми в Шариата са в крещящо противоречие с нормите на индивидуалните права. Например в семейния закон мъжът имал право да се ожени за четири жени по всяко време. Робството било разрешено. В наказателния кодекс прелюбодеянието се наказвало със смърт – осъдените били убивани с камъни. Първата кражба се наказвала с отрязване на дясната ръка, втората – с отрязването на левия крак. Пред съда показанията на жената имали стойността на половината от показанията на мъжа. Богохулството, оскърблението на Аллах и Мохамед, било от най-тежките престъпления. В зависимост от различните правни течения, имало различни наказания – насилствени ампутации, обесване и обезглавяване. Ислямското разбиране за права винаги е оправдавало дискриминацията, жестокостите, мъчителните убийства. Защо очакваме да ги осъдят точно талибаните? 

Не е възможно ислямизмът да съществува редом със свободата

 Може да се организира гласоподаване, да се пишат конституции, но общества, които се стремят към правоверните ислямски основи на политическата власт, не позволяват никакви отклонения от Корана и хадитите. Божията истина винаги потиска свободния изказ и воля и дава път на тоталитаризма, където никаква демокрация не може да функционира. Скоро ще видим това в Афганистан.