Защо България е част от Руския свят, в който ТЕ определят играта?

Ние сме "Ватикан на Левия проект" - знамето, което за кратко захвърлихме, но така и не го вдигна никой друг

Бележка на Faktor.bg: Прочетете този текст и с ужас ще разберете, че България безусловно е част от "руския свят". Според изброените критерии - православие, кирилица, славянство, левичарство, наличието на руско оръжие, руски газ, руски изложби, постановки, наличие на руски институции, хора, които се самоопределят като руснаци, използване на руски език - България е част от Руския свят, иска или не иска, част от Великата Руска Игра, в която задължително трябва да играем по техните правила.
Прочетете този текст и ще разберете какво ни се готви, искаме или не искаме, и най-после осъзнайте заплахата, която е надвиснала над България.

Евгений Фатеев, zavtra.ru

Понятието "Руски свят" напоследък в Русия не се използва не много активно, за съжаление, но парадоксално активно се дискредитира от нашите врагове.
От моя гледна точка, "руски свят" е нещо по-голямо, сложноустроено, културно, ментално "стопанство". Руският свят е най-сложната връзка на връзките, местожителство на потресаващи, красиви, но още не разказани наративи, руският свят е удивителен универсум, който е и място и условие.

Руският свят е местообитание на прекрасни митове, вълшебно пространство на образи, управлявани от особена образна физика, неевклидова математика, потресаващо неизчерпаем багаж за всеки човек, удивителен кладенец, неизчерпаем 

източник на всичко необходимо за всеки устремен в бъдещето

1. Руският свят са всички онези места, където живеят руснаци, самоопределящи се като руснаци, всички тези, които дишат с руския език, които мислят на руски, които можем да отнесем към латентните руснаци, към тези, които още не са станали руснаци в пространството на великата Руска игра – с една дума, цялото население на всички населени места, включени в самоосъществяването на руската цивилизация извън Русия: това е и Украйна, и старообрядска Аржентина, и Беларус, и Брайтън бийч, и Северен Казахстан, и Сирия с нейните руски жени...този списък може да продължи доста дълго. Руският свят е и пространствената транскрипция, предполагаща множество различни техники на "усвояване".

2. Руският свят – това е пространството на руския език, който се изучава и в Харвард, езикът, на който грузинците разговарят с украинците. Мисля, че руският език преминава в етап на една особена зрялост. Руският език демонстрира потресаваща способност към речникови и понятийни заемки, езиково "храносмилане" на новия свят. Докато ние сме в състояние на постимперско объркване, нашият език вече се научи да разговаря с още непоявили се, но някакви много правилни бъдещи "ние". 

3. Руският свят – това е православният свят, с всичките му църкви от диптиха, а също така и с тези, които не са признати, и това също е пространство на Руската игра.

4. Руският свят – това е светът на кирилицата, светът на общата визуализация, въплъщение на езиците, една дълбинна протообщност, съдружество на автоматизма на предчетенето – от 

Сърбия и България до Монголия,

 затова сега на нас ни е нужна "кирилична политика", голяма кирилична игра.

5. Руският свят – това е извънредното, аномално, невероятно, тържестуващо разнообразие на руската култура. Руският свят – това е Метрополитен, по времето, когато там поставят Чайковски, и музеите на Ватикана, когато показват шедьоврите от Третяковската галерия – и всички тези лампички засега дискретно, засега "точково" се запалват по целия свят, но дискретното може с работа и грамотен мениджмънт да се превърне в континиум на руския свят, на руското сияние.

6. Руският свят –това са многобройните съкровища разхвърляни по целия свят – колекциите във Вашингтон, Дрезден, Париж, Рим, и т.н. 

7. Руският свят – това е символична реконкиста на всички отломки, присвоени от други култури. При това на това поприще трябва да бъдем напористи, дръзки и амбициозни. В пространството на Руския свят трябва да върнем и Марк Ротко, и Хаим Сутина, и Ерте, и много други. Тук ни чакат сложни, дълги символически войни. И това ободрява, дисциплинара и вдъхновява.

8. Руският свят – това е "присъденият" на руснаците велик Ляв проект, за който сме си запазили правото на първородство, знамето, на който за кратко захвърлихме, но така и не го вдигна никой друг. Ние сме "Ватикан на Левия проект". Ние съхраняваме основната част на сакралните леви текстове в Института на марксизма-ленинизма, ние показахме на света действеността на лявата експанзия, лявата актуалност, левите практики... Ние ги познаваме, разбираме ги, знаем кое е доброто и кое е лошото в тях, притежаваме имунитет. Ние вече сме убедени в неразривността на руското и съветското, имаме въпиющи доказателства за дълбинната общност на руското и съветското. Това са и Руският модернизъм, и Руският модел на управление и Руският мелос, и поетичният континиум и много други неща. И на пост-майданната Украйна преподадохме урок за абсолютната неразривност на десъветизацията, декомунизацията и дерусификацията. 

9. Руският свят – това е и пространството на сигурност, предоставено от руското оръжие, руската държава и другите руски институции.

10. Руският свят – това е и светът на руския икономически експорт, свят, който се "храни" с руска енергия - атомна, газова, нефтена и т.н. Това е светът, който се храни с руски хляб, с руски продукти. 

11. Руският свят – това е светът на руските институции, светът, в който живее руският модел на управление. Това е светът на стандартите на нашето потребление, поведение, светът, който сме превърнали в поле на институционално творчество.

12. Руският свят – това е пространството на историята, на плътното и пълно с подробности минало. 

13. Руският свят – това е светът на руските топоними, руският географски свят и дори космоса. Тук просто е нужна политиката на "усвояване" защита, тъй като има "покушения" върху нашето първородство. Путин и нашата върховна власт вече разбират това.

14. Руският свят – това е славянският свят. Жива е паметта за нашето общо славянско минало, общността на дискура. Това е наследството на панславистката мисъл, панславистките мечти. Както можем да видим днес, "братята славяни" са най-ненадеждните, най-инфантилните, най-слабите. Нашите славянски братя са лоши партньори в геополитическите, изперски игри. Ние трябва да измислим нови игри. Трябва трезво да се откажем от глупавия "братски дискурс". Предстои ни голяма, пълна с изпитания работа, увлекателна игра. На нашите "братя" ще им се наложи отново да се запознаят с новия руски прагматизъм.

Руският свят е пространството на голямата игра, Великата Руска Игра. Великата Руска Игра е институционална и продължителна. 

Това е нашата игра, на която ние трябва да определяме правилата

 Трябва да се научим да изпитваме удоволствие от това, че притежаваме ключовете към истинското управление, към усещането на Демиурга.

Много важно е да разберем, че Руският свят не се свежда до Руската държава. Съвършено ясно е, че в ролята на Руската държава в тази Велика Руска Игра ще бъде определяща.

П. С. Запазена е орфографията на автора
Превод: Faktor.bg