99 години Ньойски диктат - всичко знаем, всичко помним, нищо не е забравено!

Девет важни въпроса, на които българите в Западните покрайнини чакат актуални отговори

Д-р Валентин Янев

Д-р Валентин Янев

Д-р Валентин Янев

Преди 99 години в Парижкото предградие Ньой на България и е наложен така нареченият Ньойски мирен договор. 
Договор неморален, несправедлив,унизителен,заробващ, предвещаващ нови войни  на Балканите и в Европа. Този по същество диктат създаде на Балканите изкуствена многоетническа държава и десетки малцинства откъснати от техните родините.
Днес 99 години по-късно аз искам да задам 9 въпроса.

1въпрос: 
Защо Ньойският договор е подписан от: Г.Никола П.Пашичъ, бивш председатель на министерския съвет? И как може да е в името на краля на сърбите, хърватите и словените,  пък да представлява Сръбско-Хърватско-Словенската държава /а не кралство/.
2 въпрос:
Защо след като през 2006 година последна от Сърбия се отдели и Черна Гора, Западните Покрайнини останаха под административното управление само на Сърбия? По кой мирен договор те и принадлежат?
3 въпрос:
Защо сръбският президент Вучич намира за напълно допустимо да разменя територии и мести граница на юг с Косово без никакви законови основания за това, а при явно незаконно от юридическа гледна точка администриране в Западните Покрайнини не желае те да бъдат върнати на България?
4 въпрос:
Защо в Сърбия  99 години след Първата световна война образователната система представя шопите за „пошопени сърби”? Значи ли това, че ¼ от територията на страната ни е обект на сръбски претенции?
5 въпрос:
Ще се направи ли нов прочит на така наречената „Синя книга” съдържаща фалшификации в три тома за да бъдат убедени Великите Сили в „необходимостта” и „нуждата” от особено жестоки мерки спрямо България. /за справка архивите на Великобритания, Франция и САЩ/.
6 въпрос:
Защо сръбската историография продължава не основателно да твърди за извършени масови убийства на мирно население по време на Първата световна война от българските войски в района на Поморавието? Така ли го разбират сърбите новия прочит на историята предшествуващ приемането и в ЕС?
7 въпрос:
Защо един кмет българин в Босилеград със  100% етническо българско население не желае да се постави паметна плоча в града с имената на избити мирни българи от четници на сръбския главорез Коста Печаняц преди  100 години? 
8 въпрос:
Защо населението в Босилеградско е подложено  буквално на физическо унищожение чрез методичното замърсяване на въздуха, водите и почвата с рудни отпадъци от двете смъртоносни  мини в района: „Караманица” и „Благодат”?
9 въпрос:
Защо българското малцинство в Босилеградския край /а не по-различно е положението и в Цариброд/ трябва да бъде лишено от специализирана лекарска помощ, която е достъпна само във вътрешността на Сърбия?

ВЕРОЯТЕН ОТГОВОР :
Може би защото е най-добре българите от Западните Покрайнини в държавата Сърбия  да изчезнат като етническа група, за да може Сърбия безпроблемно да стане член на Европейския Съюз!
П.П. Ако рудодобивът в тези две мини продължи по същия начин българските ни сънародници сред които се разгръща епидемия от злокачествени заболявания и смърт,в рамките на 20 години ще достигнат критично ниска бройка след която възстановяването им като етническа група няма да е възможно и този район ще се обяви за обезлюден.