Станислав Станев: Водата от чешмата да постои 5 минути в чашата, за да „излети“ свободният хлор

Проверка установи, че в София пием отлична вода, една от най-добрите в Европа

Станислав Станев, Софийска вода

Станислав Станев, Софийска вода

Eжедневно Лабораторно-изпитвателният комплекс на „Софийска вода“ следи и анализира качеството на питейната и отпадъчните води. Това включва мониторинг на всеки един етап от пътя й – от водоизточника, през специфичните индустриални дейности по пречистване, доставяне и отвеждане на води, до връщането й в природата. Това заяви Станислав Станев, заместник-изпълнителен директор на дружеството, което е част от Веолия, в интервю за Агенция „Фокус“. 

"По утвърден график взимаме проби от 83 точки на крайни потребители на водоснабдителната ни услуга на територията на цяла София. Въз основа на това регистрираме 99.22% съответствие на резултатите с изискваните норми по Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови нужди. Става въпрос за повече от 2000 проби на месец от тези пунктове и извършване на 40 000 анализа по различни параметри. Същите точки паралелно се наблюдават и изследват от СРЗИ – Столичната регионална здравна инспекция. На сайта на дружеството редовно публикуваме резултатите от нашите анализи и жителите на столицата могат да проверят какво е качеството на водата в техния район : 

Станислав Станев е категоричен, че водата е безопасна и за децата. "Ниското съдържание на Флуор (F) прави питейната вода в София изключително подходяща за всекидневна употреба от малки деца. Допълнително ценно качество на водата от крана е нейното неутрално към слабо алкално pH – средно 7.27 - 7.45, което е естествената среда в нашия организъм. Без колебания, питейната вода е подходяща и за малки деца и може да се пие направо. Допълнително препоръчваме водата да постои 5 минути налята в чашата, за да „излети“ свободният хлор, с който тя се обеззаразява, за да стигне безопасна до дома ни."

Станев уточни, че за пречистване на питейните води се използват коагулант за отстраняване на частиците от природните води и дезинфектант, който гарантира безопасността на водата за клиентите. "Този процес подлежи на строг контрол от отговорните институции в Република България и „Софийска вода“ АД влага единствено продукти, които са утвърдени за употреба в питейни води в България и Европейския съюз."