Рокади в Националния осигурителен институт - промениха състава на Надзорния съвет

С решение на МС са освободени Ирена Младенова и д-р Димитър Петров

Промениха състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

С решение на Министерския съвет за представители на държавата в ръководния орган на институцията са определени заместник-министърът на икономиката Ивелина Пенева и заместник-министърът на здравеопазването д-р Тома Томов. Те заемат местата на освободените от Надзорния съвет Ирена Младенова и д-р Димитър Петров.

Причината за промяната са с настъпилите промени в състава на Министерския съвет, уточняват от НОИ.
Надзорният съвет се състои от по един представител на всяка от представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, признати съгласно Кодекса на труда, и равен на тях брой представители, определени от Министерския съвет, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.