Съдии настояват да бъде оттеглен проекта за промени в Закона за съдебната власт

Те изпратиха нарочно писмо до правната комисия в НС преди те да бъдат гледани на първо четене

С писмо до Правната комисия, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието Съюзът на съдиите в България /ССБ/ поиска оттегляне на законопроекта за промени на Закона за съдебната власт, който днес влиза за първо четене в пленарната зала.

Изразяваме безпокойство за това, че се подготвя съществено изменение в устройствения акт на съдебната власт, без преди това да се направи необходимият анализ за приложението на изменяните правни институти, както и да се проведат консултации със съдийската общност и обществено обсъждане на проекта, посочват в писмото от съсловната организация. В писмото са изредени конкретните разпоредби, за които от съсловната организация настояват да бъдат обсъдени с общността преди да влязат в парламентарната зала.

Припомняме, че проектът за изменения на ЗСВ беше изненадващо внесен на 1 март от група депутати от ГЕРБ, ДПС и Обединени патриоти, без да е станало известно откъде са дошли сигналите до законодателите за проблемно прилагане на разпоредбите на ЗСВ, за които се предлагат новите промени, засягащи конкретно съдиите, а именно: провеждането на конкурсите, състава на конкурсните комисии, дисциплинарното производство, посочва "Дневник".

Експресното преминаване на проекта през правната комисия до пленарната зала събуди въпросителни не само сред магистратската общност, тъй като само три години са изминали от приемането на радикалните промени в Конституцията и ЗСВ през 2016 г. и все още няма задълбочена оценка на действието им.

Освен това в проектопромените се предлага регламент за казуси, каквито не са настъпвали досега, за да се налага да бъдат уреждани в спешен порядък, например при предсрочно прекратяване на мандата на Главния инспектор на Инспектората на ВСС следващият да не довършва мандата му, а да реализира свой. Нова регламентация е предложена и за възможностите бившите инспектори да заемат длъжности извън тези, които са заемали преди избирането им в ИВСС.

Стана законодателна практика да се внасят законопроекти от групи депутати с тотално игнориране на изискването на Закона за нормативните актове, какъвто е и конкретният случай: за необходимост и обоснованост на измененията, за откритост и публичност на обсъжданията, и то обсъждания с професионалните общности и заинтересуваните граждани.

"Считаме, че нито едно от тези изисквания не е спазено при изработването и внасянето в Народното събрание на поредния проект за изменение на Закона за съдебната власт. Освен това се пренебрегва и обезсмисля дейността на създадената в Министерството на правосъдието работна група, която има за
задача именно подготовка на необходимите и полезни изменения в съдебния закон. Не се разбира от мотивите към проекта какво налага спешното им приемане без при това да е спазен предвидения в Закона за нормативните актове ред, който е гаранция за предвидимост, прозрачност и стабилност на законодателния процес", пишат в писмото от ССБ.

Предлагат се и изменения в процедурите за конкурсите и състава на конкурсно-атестационните комисии. Предвижда се съдиите, прокурорите и следователите да обжалват само на една инстанция решенията на конкурсните и атестационните комисии. Целта е ускоряване на процедурите.

От ССБ обаче посочват, че причините за бавенето не са изследвани, че обжалването на кадровите решения на ВСС не е единствената причина и че организацията и подготовката на конкурсите за назначения е работа и задължение на Висшия съдебен съвет.