Стряскащи данни за Русия обяви шефът на Сметната палата Алексей Кудрин

Нужно е не само патриотично възпитание, но и дълбоко изучаване на репресиите в Русия

Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

Русия изостава от САЩ и от Европейския съюз не само в икономиката, но и в развитието на духовните ценности. Това обяви шефът на руската Сметна палата Алексей Кудрин на заседанието на Съвета при президента на Руската федерация за реализация на държавната политика за защита на семейството и децата.

"По отношение на духовните ценности, запазването на семейните традиции ние все още не сме лидери, трябва да се стремим да станем такива, да станем пример...

Цифрите са тревожни: детската смъртност в Русия е пет деца на 1000 родени, но в Европейския съюз са три на 1000, а във Финландия - 1.7 на 1000. За съжаление обаче станахме лидери в друго печално явление: на 100 брака – 63 развода, в Швеция са 48, а в Германия са 38 например. Неблагоприятна е ситуацията и при абортите на 1000 родени деца – ние изпреварваме САЩ два пъти, а Германия повече от два пъти“, каза още той.

Кудрин съобщи, че детската бедност в страната от 2013 до 2016 г. се е увеличила от 19 на 26%. Според него сред населението трябва да се провежда не само патриотично възпитание, но дълбоко да се изучи историята на репресиите в Русия.

"Трябва да се разбере защо в страна с високи идеали е било възможно стотици хиляди, милиони хора да пострадат, имайки нашите ценности и традиции. За да не се повтори това“, каза още ръководителят на Сметната палата Алексей Кудрин.