В условия на кризата от Covid-19 бизнес климатът у нас се подобрява

През юни 2020 г. стопанската конюнктура в страната отбелязва положителна промяна за втори пореден месец, след като през април бизнес климатът се срина до най-ниско ниво от февруари 1997 г., когато беше в сила финансово-икономическата криза след управлението на кабинета "Виденов", показва последното проучване на Националният статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата нараства през юни с 11,4 пункта след повишение с 11,8 пункта през май, заличавайки за втори пореден месец част от драматичния спад с близо 42 пункта през април, когато индексът се доближи на едва 4,4 пункта от рекордното си дъно от февруари 1997 година.

Подобрението е в резултат на по-благоприятния бизнес климат във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през юни с 9,7 пункта след повишение с 11,4 пункта медец по-рано, като подобрението се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствена активност през следващите три месеца, отчита НСИ.

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, показват последните данни на статистиката.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През юни 2020 година показателят "бизнес климат в строителството" отскача с 14,4 пункта след повишение със 17,3 пункта през май, заличавайки част от срива с цели 45,6 пункта през април. И тук повишението се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно получените нови поръчки през последния месец се увеличават, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-оптимистични.

Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла продължава да е несигурната икономическа среда.

По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца, показва последната анкета на НСИ.

През юни съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" също отчита добър растеж от 15,8 пункта след повишение с 16,2 пункта през май, парирайки част от драматични спад през април, когато индексът се срина с 52,0 пункта. И тук подобрение се дължи на по-благоприятни оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата на НСИ регистрира и по-позитивни мнения относно обема на продажбите през последните три месеца, като и очакванията им за следващите три и поръчките от доставчиците през следващите три месеца.

Според търговците на дребно основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, следвани от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени в отрасъла се отчитат известни очаквания за тяхното повишение, макар че по-голямата част от търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Повишение през юни със 7,0 пункта отчита съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" след нарастване с 2,5 пункта през май и срив с 47,1 пункта през април. Това подобрение се дължи на по-позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Наблюдава се известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца.

И в този сектор несигурната икономическа среда е най-сериозният проблем, затрудняващи бизнеса, следван от недостатъчното търсене.

Мениджърите в сферата на услугите предвиждат цените да запазват своето равнище през следващите три месеца.