Втори рунд: Община Пловдив оспори в съда схемата "Герговски панаир"

Георги Гергов

Георги Гергов

Община Пловдив оспори днес съдебно схемата, чрез която Георги Гергов е на път да увеличи до 79.3% дела си в Пловдивския панаир. По принцип кметът Здравко Димитров бе задължен миналата седмица от общинския съвет да го направи. Но абсурдната българска практика показва, че един кмет, ако иска, може да не се съобрази с решение на местния парламент. Подобно погазване на повелята на общинския съвет е една от причините за самото задействане на схемата преди години, припомня "Сега".

Затова действието на Димитров днес може да бъде окачествено като реално противопоставяне на намеренията на Гергов. Още повече, че бизнесменът действа в спешен порядък - вчера, тоест на втория работен ден след сесията на общинския съвет, е било подадено заявление за вписване на увеличението на капитала на "Пълдин туринвест".

В съобщението на кметството от днес се казва: "Община Пловдив в изпълнение на решение на Общински съвет от 24.11.2022 г. предприе действия по оспорване законосъобразността на взетите решения на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Пълдин Туринвест“ АД, проведено на 24.11.2022 г. Днес, 29.11.2022 г. беше заведен иск срещу „Пълдин Туринвест“ АД на основание чл.74 ТЗ, с който се иска отмяна на решенията на Извънредното общо събрание на акционерите, поради противоречието им със закона и учредителния договор на дружеството.

Едновременно с това е направено искане за спиране на охранителното производство по вписването на решенията на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Пълдин Туринвест“ АД, заявени по партидата на дружеството на 28.11.2022 г.

По този начин се елиминира рискът от вписване на заявения апорт на акции и промени в устава на дружеството, които по естеството си ще доведат до намаляване на дела на община Пловдив в капитала на „Пълдин Туринвест“ АД, респ. в „Международен панаир Пловдив“ АД, до окончателно произнасяне на Окръжен съд Пловдив по редовността и законосъобразността на взетите решения от „Пълдин Туринвест“ АД".