Ясни са агенти на ДС в адвокатските колегии в страната

Комисията по досиетата огласи резултатите от проверките за сътрудници на комунистическите тоталитарни служби на ръководни постове в адвокатските колегии в Хасково, Шумен и Ямбол, като с тях приключи глобалната проверка на адвокатите в страната.

По закона за досиетата независимият държавен орган е задължен да извърши проверка за принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на председателите, заместник-председателите и членовете на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии в страната.

Проверката в Хасково

В адвокатска колегия – Хасково проверката е засегнала 69 души (решение №2-1856 от 14 септември 2020 г.).

От тях с принадлежност към тоталитарните служби са установени 3-ма души. Комисията е обявила данните само за един от тях, тъй като останалите двама са починали и по закон информацията в тези случаи не е публична.

Разкритият сътрудник е Атанас Лазаров Велев, член на дисциплинарен съд от 02.1998 г. до 02.2000 г., член на контролен съвет от    02.2004 г. до 02.2007 г. и член на дисциплинарен съд от 02.2007 г. до 02.2010 г.

За членовете на дисциплинарния съд за периода от 1989 г. до 1992 г., както и за членовете на контролния съвет за периода от 1990 г. до 1991 г., председателят на адвокатска колегия в Хасково – Веска Запрянова не е предоставила необходимите данни.


Проверката в адвокатска колегия – Шумен

Проверката в адвокатска колегия в Шумен е засегнала общо 79 лица. От тях 8 души са с установена принадлежност, но Комисията е огласила данните за 3-ма от тях, тъй като останалите 5-ма са починали (решение №2-1857 от 14 септември 2020 г.).

Разкритите сътрудници са:

Генчо Ганчев Гатев, член на адвокатски съвет от 1999 г. до 2002 г. и от 2010 г. до 2012 г., член на дисциплинарен съд от    2004 г. до 2006 г. и от 2013 г. до   2015 г., председател на дисциплинарен съд от 2016 г. до 2018 г.;
Красен Илчев Пейчев, член на контролен съвет от 2004 г. до 2006 г.;
Петър Иванов Петров, член на контролен съвет от 2010 г. до 2012 г.

Проверката при адвокатите в Ямбол

Проверката в адвокатска колегия – Ямбол е обхванала 87 лица. От тях с принадлежност към комунистическите служби са 10 души (решение №2-1858 от 14 септември 2020 г.).

Комисията е обявила данните са 6 от тях, останалите 4 са починали. Разкритите сътрудници са:

Димитър Атанасов Ников, член на адвокатски съвет от 2016 г. до 2019 г.;
Димитър Илиев Димитров, резервен член на адвокатски съвет от 2004 г. до 01.04.2005 г. и от 2013 г. до 2016 г., член на адвокатски съвет от 01.04.2005 г. до 2007 г. и от 2010 г. до 2013 г., член на контролен съвет от 2016 г. до 2019 г.;
Димитър Колев Димитров, член на адвокатски съвет от 2004 г. до 01.04.2005 г.;
Иван Димитров Иванов, член на дисциплинарен съд от 2004 г. до 2007 г.;
Сергей Митков Стоев, член на дисциплинарен съд от 2000 г. до 2004 г.;
Сия Петкова Карабаджакова, член на дисциплинарен съд от 1994 г. до 1996 г. и от 2004 г. до 2007 г., член на адвокатски съвет от 1996 г. до 1998 г. и от 2007 г. до 2010 г.
Комисията е отбелязала, че за членовете на дисциплинарен съд за периода от 1989 г. до 1992 г. председателят на адвокатска колегия – Ямбол Георги Георгиев не е предоставил необходимите данни.

Резултати от извършените проверки на адвокатурите в страната

Софийска адвокатска колегия – 113 проверени лица, установени сътрудници – 12;
Адвокатска колегия Благоевград – 92 проверени лица, установени сътрудници – 5;
Адвокатска колегия Бургас – 104 проверени лица, установени сътрудници – 8.
Адвокатска колегия Варна – 131 проверени лица, установени сътрудници – 12.
Адвокатска колегия Велико Търново – 88 проверени лица, установени сътрудници – 7.
Адвокатска колегия Видин – 64 проверени лица, установени сътрудници – 5.
Адвокатска колегия Враца – 77 проверени лица, установени сътрудници – 2.
Адвокатска колегия Габрово – 53 проверени лица, установени сътрудници – 2.
Адвокатска колегия Добрич – 84 проверени лица, установени сътрудници – 6.
Адвокатска колегия Кърджали – 43 проверени лица, установени сътрудници – 5.
Адвокатска колегия Кюстендил – 81 проверени лица, установени сътрудници – 10.
Адвокатска колегия Ловеч – 57 проверени лица, установени сътрудници – 6.
Адвокатска колегия Монтана – 47 проверени лица, установени сътрудници – 3.
Адвокатска колегия Пазарджик – 87 проверени лица, установени сътрудници – 7.
Адвокатска колегия Перник – 67 проверени лица, установени сътрудници – 6.
Адвокатска колегия Плевен – 96 проверени лица, установени сътрудници – 2.
Адвокатска колегия Пловдив – 107 проверени лица, установени сътрудници – 5.
Адвокатска колегия Разград – 65 проверени лица, установени сътрудници – 8.
Адвокатска колегия Русе – 71 проверени лица, установени сътрудници – 6.
Адвокатска колегия Силистра – 63 проверени лица, установени сътрудници – 9.
Адвокатска колегия Сливен – 57 проверени лица, установени сътрудници – 5.
Адвокатска колегия Смолян – 33 проверени лица, установени сътрудници – 2.
Адвокатска колегия Стара Загора – 65 проверени лица, установени сътрудници – 5.
Адвокатска колегия Търговище – 49 проверени лица, установени сътрудници – 5.