Бюджетът за 2024 година е обнародван в Държавен вестник

Обнародваха Закона за държавния бюджет за 2024 година. Това показва справка на "Фокус" на страницата на Държавен вестник. 

"Бюджет 2024" е част от извънредния брой на Държавния вестник. Проектосметката бе приета в последния работен ден на Народното събрание на 21 декември. 

Макрорамката на бюджета

През 2024 година Министерството на финансите е заложило 3% дефицит, който покрива Маастрихските критерии за членство в еврозоната. Ръстът на брутния вътрешен продукт от 3,2%, средногодишна инфлация от 4,8%. Държавният дълг трябва да остане на същото равнище като през 2023 година - 23,8%. 

Приходите през 2024 година се очаква да бъдат 77,6 млрд. лева, а разходите 83,3 млрд. лева. 

Бюджетът на държавното обществено осигуряване 

От 1 януари 2024 година минималната работна заплата става 933 лева. Увеличението е със 153 лева, като към момента тя е 780 лева. Минималният осигурителен доход също става 933 лева. - той се изравнява с минималната работна заплата. 

Освен това от 1 юли 2024 година ще бъде актуализиран размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст по т.нар. "Швейцарско правило" с 11%. Минималната пенсия ще бъде в размер на 580,57 лева. 

С бюджета на ДОО за 2024 година се увеличава и размерът на максималния размер на осигурителния доход. Той става 3750 лева, като увеличението е с 350 лева (бел. от ред. - за 2023 година той е 3400 лева). Докато обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се запазва на 780 лева. 

Увеличава се социалната пенсия за старост на 307,07 лева. От 1 юли се увеличава и вдовишката добавка на 26,5% на 30% от пенсията или сбора от пенсиите, която е получавал починалият съпруг/съпруга. 

Максималният размер на обезщетението за безработицата се увеличава на 107,14 лева от 85,71 лева.

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса

В проектобюджета са заложени над 8 млрд. лева. Увеличението в средствата за здраве са рекордни и са с над милиард повече спрямо тези за 2023 година. В план-сметката на НЗОК за 2024 година са заложени също така повече средства за изследвания и профилактика. 

Предвидените приходи са в размер на 7 958 809 600 лв, като 4,8 млрд. ще бъдат от здравни вноски.