Да търсиш съюз с Гърция и подкрепа от Кипър срещу България е политическа неспособност от първа класа

Несъществуващият проблем с българите и смешният премиер на Северна Македония

БСП - София - незнаещи, платени или мразещи България и истинската ѝ история

Паметникът на Съветската армия е на окупатор, потопил страната в кръв и насилие

Липсва стратегическа визия за настояще и бъдеще на близостта между България и Македония

Да не бъдеш достатъчно кадърен и компетентен не винаги означава да бъдеш патриот