Българските малки и големи братя в неуморно търсене на нова идентичност

Народи или държави, които страдат от чувство за малоценност и откъснати от корените си, отказват или все още не могат да пораснат, за да поемат и понесат наследството си