ББР ще отпуска до 2 млн. евро за финансиране на зелени инвестиции

Българската банка за развитие (ББР) стартира нова програма за финансиране на зелени инвестиции на микро, малки и средни предприятия в подкрепа на растежа и екологичния преход на икономиката в страната. 

Държавната банка ще отпуска на бизнеса дългосрочни заеми в размер до 2 млн. евро с максимален срок на изплащане до 12 години. Финансирането ще ползва гаранции от Европейския инвестиционен фонд по направление „Устойчивост“ на програма InvestEU и ще се предоставя от ББР при по-добри ценови условия поради споделянето на риска с ЕИФ.
Средствата са насочени към компании, инвестиращи в производството на енергия от възобновяеми източници, подобряване на екологичната и енергийната ефективност на сгради, закупуване на транспортни средства с нулеви емисии, преход към кръгова икономика, социална достъпност, както и зелени проекти в селското стопанство. 
Фирмите могат да кандидатстват за инвестиционни и оборотни кредити, включително и за гаранции за добро изпълнение. 

Програма InvestEU предоставя ключово дългосрочно финансиране в подкрепа на устойчивото възстановяване на ЕС. Тя спомага за мобилизирането на частни инвестиции за приоритети като Европейския зелен пакт и цифровия преход.