Княз Фердинанд слага началото на българската дипломация със САЩ

На днешната дата преди 115 години първият американски посланик у нас Джон Б. Джаксън връчва акредитивните си писма на княз Фердинанд и така слагат началото на българо-американските дипломатически отношения.

Джон Б. Джаксън, който е пълномощен министър за Гърция, Румъния и Сърбия, е първият дипломатически представител в България от 1903 г.. През 1911 г. Джаксън е назначен отново като пълномощен министър за Румъния, Сърбия и България. И по-късно (1907-1910 г.) дипломатическите представители за България са и пълномощни министри за Румъния и Сърбия. Само един от тях - Хорас Г. Ноулс (1907-1909 г.) – връчва акредитивните си писма в България. Едва след Първата световна война има американски представител, назначен само за България.

Само година по-късно, на 14 декември 1914 година Стефан Панаретов връчва акредитивните си писма като първия пълномощен министър на България в САЩ. Той е на този пост до 1925 г.

Американската легация в София пък започва своята дейност на 18 март 1919 г., когато Чарлс С. Уилсън връчва акредитивните си писма като шарже д’афер ad interim в София. Уилсън по-късно е назначен за пълномощен министър за България – на 8 октомври 1921 г. – и връчва акредитивните си писма на 5 декември.