Ще признаем ли и „помашкия език” – гърците твърдят, че е различен от българския?

За „езиците” около нас и за един неполучен отговор по този въпрос

Ефим Ушев

Г-н Михаил Иванов е мой приятел във ФБ, чието експертно мнение по различни въпроси приемам и уважавам. В спора на България с Македония той е твърдо против вето за старт на преговорите и в един разговор по проблема на неговата „стена”, той написа следното: За съжаление днес българското правителство, потъпквайки принципа "Обединени Балкани в обединена Европа", провежда политика на отчуждаване между народите на България и на Северна Македония и нанася тежка рана в отношенията между тях. 
Моят живот е свързан с Македония и имам чувствителност към нейната съдба. Антимакедонската пропаганда даде своите резултати и днес много от "българите" са обхванати от антимакедонски настроения. 
В резултат на това мнозинството от населението у нас подкрепя дълбоко порочната политика на отричане на фактите на съществуване на самостоятелен македонски език, различен от българския, и на македонска народност, населяваща Северна Македония, различна от българската”.
По различни причини, много от които съм изтъквал пред други приятели, аз смятам, че вето на България към този момент е повече от необходимо и преди един българин да говори за „антимакедонска пропаганда” в България, би трябвало да обърне внимание и да говори не само за 

„антибългарската пропаганда” в Македония,

 която не е спирала вече близо век, но и да обърне все пак някакво внимание и на антибългарската политика в Македония, която също не е спирала и по инерция си продължава още от Титово-Колишевско-Апостолоско време, та и до днес. 
Затова, може би съвсем не в страни от проблема „Македония”, зададох на г-н Иванов въпрос, за отговора на който го призовах да не бърза и да го обмисли добре и едва след това да ми отговори. 

pomaci_2_.jpg

Досега обаче, вече може би седмица и повече, нямам отговор на въпроса си и сега го представям тук: Какво е вашето мнение за "помашкия език, който е различен от българския", прогласяван от нашите южни съседи - гърците? 
Кога ще трябва да признаем и този език? Все пак - и той се конструира по подобие на македонския, има и своите гръцки учебнци и речници, съответното население там, различно от българското, и пр.? 

pomaci2.jpg

Не бързайте да ми отговаряте, помислете добре. Защото има и още една прилика с Македония по разисквания от вас проблем - и помашкото население в Гръцко е кърмено също така около 100 години с пропаганда срещу и с омраза и преди всичко с омраза към България и всичко българско! 
Нещо повече – за да бъде отдалечаването на помаците в Западна Тракия от България и българите по-здраво и сигурно, гръцката власт нарече техния майчин български език „помашки”, а 

в училищата им наложиха да учат официално турски език

 Пренебрегвайки по този начин всякакви международни конвенции за защита и съхраняване на родния майчин език на малцинствените културно-религиозни групи. В резултат на което, новите поколения на това население от доста време вече се идентифицира като „турско”...
Та кога и на тях ще им признаем „езика” и „нацията”, на помаците до нас?

П.П. Като илюстрация давам три снимки, една от която е празник в Златоград, а останалите две – празник в нашите селца в Гръцко. 
Според вас тези момичета дали се разбират в общуването си и на какъв език си говорят?