Васил Гарнизов: На демокрацията се гледа като на начин за организиране на властта, свързва се с трудни решения

Васил Гарнизов

Васил Гарнизов

Политологът проф. Васил Гарнизов коментира изследване на "Тренд" за демокрацията, сигурността и приоритети на българите. "Темата за сигурността е станала по-чуваема и по-живо трептяща. Когато чета изследването на "Тренд", то се отнася за това, какво по-скоро се случва в момента. Темата за сигурността вече не е през призмата на карантината, а на руската агресия в Украйна. Има хора, които вярват на президента, че ще бъдем въвлечени във войната, ако сме по-активни. През различните години обществото е било изправено пред различни проблеми. През 2027 г. ще правим следващото голямо изследване и ще видим тогава дали карантината и войната са променили ценностната система", заяви пред БНР антропологът.

"В началото демокрацията се приемаше като синоним на свобода, а не просто като политическа организация или ценност. Сега на нея се гледа като на тип за организирането на властта. В тази връзка върви надолу, защото се свързва с трудности при взимането на решения. През последните години не можем да дадем добри примери за демократичиня ред. Не вярвам обаче, че в своето всекидневие българите се тревожат от демокрацията. В проучването виждаме, че 79% смятат, че живот без деца няма смисъл. От една страна нашите сънародници са привързани към тази ценност, но в живота не я спазват. Младите хора много късно сключват брак, ориентират се към живот без деца или пък имат само едно. Ние не можем да упрекваме хората за това, че имат мечти. Те не чакат някой да им осигури бъдещето, а отиват да работят в чужбина, взимат заеми и строят къщи. Не виждам повод за притеснения и за деформации", каза още проф. Гарнизов.