Български адвокат към европейските институции: Убедете македонските политици, че трябва да прогледнат за истината

Историята е лакмус за това дали македонските управляващи са искрени, или ви лъжат, докато Ви гледат в очите

Станислав Станев

Станислав Станев

Адвокатът Станислав Станев изпрати своя позиция до Европейския парламент* по повод Резолюция за РС Македония, която предстои да бъде приета от евродепутатите. В нея той обръща внимание на европейските институции върху това как нашата северозападна съседки се отнася към своите граждани и как третира техните законни граждански права. В нея по-конкретно той осветлява проблема с македонците, които имат българско самосъзнание, и обидното и дори цинично поведение на македонските политици по отношение на тези хора. 

Вижте пълния текст на позицията на адв. Станев:

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с резолюцията по отношение на Република Северна Македония, която предстои да се гласува в Европейския парламент искам да ви обърна внимание върху нещо. Тъй като властите в Скопие се стараят да Ви подведат в своите усилия, реших да Ви представя накратко каква е ситуацията там, за да може да имате предвид, когато гласувате.

Започвам с това, че между гражданите на Македония и техните управляващи има огромна разлика. Обикновените граждани прекрасно знаят каква е истината и те „гласуват“ за нея по недвусмислен начин. Огромната част от тях искат да получат българско гражданство, като настоявайки за това, те посочват, че техните дядовци и баби са били българи и се чувстват такива. На другия полюс е ситуацията с политиците. Като изключим албанските партии в Република Северна Македония, останалите политици съществуват и се развиват на база на мащабен и агресивен говор на омраза срещу всичко, свързано с България. А медиите в държавата са техен верен партньор и помощник. Типичен пример е представителят на Македония за Евровизия, който беше брутално сатанизиран само защото си позволи да каже, че освен македонец, той се чувства и българин. Омразата, която с изля върху това момче е това, от което се страхуват гражданите на Македония. Повече от половин век българското самосъзнание е било равнозначно за страдание не само за този, който го е заявил, но и за всички негови близки. Много хиляди хора в Македония оставиха здравето, а немалко и костите си в Титовите лагери на смъртта, защото Югославия като една кървава диктатура пречупваше всеки, който кажеше нещо различно от официалното. Това е и причината хората в Македония днес да с страхуват – някогашните управници от Югославия и техните деца, които възпитавани по същия начин продължават със същата философия. Много улици в държавата продължават да носят имената на много жестоки хора от кървавият югославски период. Затова и обикновените хора там, които добре помнят, да продължават да се страхуват. Защото Брюксел е далеч, а улиците в родните им градове продължават да носят имената на хората, които са измъчвали техните бащи и майки, дядовци и баби. Васил Гарванлиев е само върхът на айсберга, който беше забелязан само защото е популярен певец. Но десетки и дори стотици хиляди там нямат този шанс, те страдат тихо, докато Вие прегръщате дипломатите от Скопие и ги поздравявате за напредъка им. 

Уважаеми дами и господа, 

Членството в Европейския съюз е достойнство, което трябва да се заслужи. И за да се провери кой го е заслужил, са въведени критериите от Копенхаген. Политиците от Македония все още са далеч от философията на тези критерии. Разбира се, те няма да ви го кажат директно, нито да го признаят, но това си личи прекрасно по ситуацията, която е в държавата. По случая на Васил Гарванлиев и на хиляди като него. Огромната част от гражданите на Македония имат свои роднини  България, но не смеят да го казват открито. 

Спорът между София и Скопие не е за историята, нито за езика България не иска да промени идентичността на никого. България иска управляващите в Скопие да се държат със своите граждани като с европейски граждани. И историята е лакмус за това дали македонските управляващи са искрени, или ви лъжат, докато Ви гледат в очите. Докато истината там е забранена, докато откритото заявяване на нещо различно от официалната позиция е причина за страдания, значи демокрацията все още не  дошла.

По-горе Ви споменах Югославия. Дълги години тази държава се радваше на благоразположението на Европейските общности. Дълги години никой в Европа не знаеше за страданията на гражданите на една държава, която се управляваше в и с лъжа. И в един момент кървавата истина лъсна. Тези, които бяха прекрасни лъжци и затова бяха уважавани, свалиха маските и потопиха държавата в кръв. Това е прекрасен пример, че красивата лъжа не е европейска ценност и че добрите актьори в Брюксел понякога са ужасни диктатори вкъщи.

Апелирам към Вас да гласувате не с емоция, не под влияние на напомпани с красота и лишени от истина доклади. Припомням Ви, че тези, които заслужават да станат част от Европейското семейство, са гражданите на Македония. Че дълг на вас като членове на Европейския парламент е да убедите политиците в Скопие, че трябва да погледнат истината. 


*Пълен списък на лицата, до които е изпратена позицията на адв. Станев:

David Sassoli – председател на Европейския парламент 

Manfred Weber – председател на Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент 
Iratxe García Pérez – председател на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 
Dacian Cioloş – председател на Групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент
Ska Keller – председател на Групата на Зелените/Европейски свободен алианс в Европейския парламент 
Philippe Lamberts – председател на Групата на Зелените/Европейски свободен алианс в Европейския парламент 
Marco Zanni – председател на Групата „Идентичност и демокрация“ в Европейския парламент
Raffaele Fitto – председател на Групата на Европейските консерватори и реформисти  в Европейския парламент
Ryszard Legutko – председател на Групата на Европейските консерватори и реформисти  в Европейския парламент
Manon Aubry – председател на Групата на левицата в Европейския парламент 
Martin Schirdewan – председател на Групата на левицата в Европейския парламент 
David McAllister – председател на комисията по външни работи в Европейския парламент
Maria Arena – председател на подкомисията по правата на човека в Европейския парламент
Michael Gahler – координатор на Групата на Европейската народна партия в комисията по външни работи
Tonino Picula – координатор на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в комисията по външни работи
Hilde Vautmans - координатор на Групата „Обнови Европа“ в комисията по външни работи
Thierry Mariani - координатор на Групата „Идентичност и демокрация“ в комисията по външни работи
Reinhard Bütikofer – координатор на Групата на Зелените в комисията по външни работи
Anna Fotyga - координатор на Групата на Европейските консерватори и реформисти в комисията по външни работи
Idoia Villanueva Ruiz - координатор на Групата на Левицата в комисията по външни работи
Isabel Wiseler-Lima – координатор на Групата на Европейската народна партия в подкомисията по правата на човека
Leopoldo López Gil - координатор на Групата на Европейската народна партия в подкомисията по правата на човека 
Isabel Santos - координатор на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в подкомисията по правата на човека
María Soraya Rodríguez Ramos - координатор на Групата на „Обнови Европа“ в подкомисията по правата на човека
Lars Patrick Berg - координатор на Групата „Идентичност и демокрация“ в подкомисията по правата на човека
Hannah Neumann - координатор на Групата на Зелените в подкомисията по правата на човека
Karol Karski - координатор на Групата на Европейските консерватори и реформисти в подкомисията по правата на човека
Ryszard Czarnecki - координатор на Групата на Европейските консерватори и реформисти в подкомисията по правата на човека
Miguel Urbán Crespo – координатор на Групата на левицата в подкомисията по правата на човека
Ilhan Kyuchyuk – докладчик за Република Северна Македония („Обнови Европа“)
Christian Sagartz – докладчик в сянка за Република Северна Македония (ЕНП)
Tanja Fajon - докладчик в сянка за Република Северна Македония (СД)
Anna Bonfrisco - докладчик в сянка за Република Северна Македония (ИД) 
Tineke Strik - докладчик в сянка за Република Северна Македония (Зелени)
Angel Dzhambazki - докладчик в сянка за Република Северна Македония (ЕКР)
Stelios Kouloglou - докладчик в сянка за Република Северна Македония (Левицата)  
Viola von Cramon-Taubadel – член на комисията по външни работи на Европейския парламент (Зелени)