ЕК започва разследвания във връзка с чуждестранни субсидии в соларния сектор

Обект е фотоволтаичен парк в Румъния

Европейската комисия обяви в сряда, че започва две разследвания за "потенциално изкривяващата пазара роля на чуждестранните субсидии" в соларния фотоволтаичен сектор, съгласно новият Регламент за чуждестранните субсидии, предаде БНР.

Първото разследване включва консорциум, съставен от базираната в Румъния ENEVO Group и дъщерно дружество на китайската LONGi Green Energy Technology Co. Второто разследване на ЕК пък се отнася за консорциум, съставен от Shanghai Electric UK Co. Ltd. и Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

ЕК ще разследва и процеса на проектиране, изграждане и експлоатация на фотоволтаичен парк в Румъния, частично финансиран от Европейския съюз.

Според представител на ЕК общата стойност на договора е за около 375 милиона евро, съобщава Ройтерс.

Комисията заяви, че е оправдано да започне задълбочени разследвания, тъй като има достатъчно индикации, че и двете китайски фирми са получили чуждестранни субсидии, които изкривяват единния пазар на ЕС.

Съгласно регламентите на ЕС за чуждестранни субсидии, които се прилагат от юли 2023 г., компаниите са длъжни да уведомят Европейската комисия за своите търгове за обществени поръчки в ЕС, когато прогнозната стойност на договора надвишава 250 милиона евро и когато на компанията са отпуснати най-малко 4 милиона евро чуждестранно финансиране от поне една трета страна през трите години преди уведомлението.