Има ли българско гражданство роденият в СССР шеф на Софийския градски съд?

Алексей Трифонов

Алексей Трифонов

През ноември 2018 година съдия Алексей Трифонов оглави Софийския градски съд. Още преди да бъде назначен на този така важен пост, беше повдигнат въпросът за това дали той действително има българско гражданство, тъй като е роден през 1972 година в Съветския съюз. В последното си разследване за EURACTIV.bg. Валя Ахчиева провери какви документи са издадени на Трифонов във връзка с неговото гражданство.

Тя открива, че през 1972 година между Народна Република България и Съветския съюз действа Конвенция за предотвратяване на двойното гражданство. Според тази конвенция двамата родители трябва да подпишат и да подадат съвместна декларация за избор на гражданство на детето им и това трябва да стане в срок до една година от раждането му.

Ако тази декларация не е подадена в едногодишния срок, детето се счита за гражданин на страната, на чиято територия се е родило. Тоест, ако няма такава декларация на родителите на Алексей за избрано българско гражданство, той би трябвало да е придобил съветско гражданство по рождение. През 80-те години семейство на Алексей Трифонов се мести в България и през 1988 година той получава български акт за раждане и ЕГН. Те са издадени от длъжностно лице в столичния район "Илинден".