Македонски писател със „сензация”: Исус е разпънат край Охрид, там е и истинският Йерусалим

Съседите продължават да живеят с внушения, че са център на Вселената

Дали Исус и християнството са се родили в Охрид, истинският Ерусалим; коя е причината за разпъването на Исус; защо нямаше да има никакъв Ренесанс в Европа, ако не бяха откраднати скъпоценните книги на охридските манастири; защо в Македония вече 10 века са идвали и продължават да идват тайни пратеници на Ватикана, дали Свети Апостол Павел още през 1 век е разпространявал християнството сред образованите и грамотни славяни - староселци; защо картата на Йерусалим е почти идентична с картата на стария Охрид: на тези въпроси отговаря 20 годишното проучване на писателя Милош Линдро, който се е посветил на откраднатата македонска история и тайните кодове на християнството открити в Охрид.

Линдро е направил сензационното откритие, че в пещерата под църквата "Йоан Канео" е роден Дионис, внук на Кадмо, основателят нa Охрид. Според него, Исус е убит заради кръвна омраза, и то някъде из охридското поле, а в Македония още от тогава пристигат тайни мисионери, за да опазят ключа за шифъра от старите християнски книги изнесени от балканския Йерусалим.

Подтик за изследването Линдро получил от публикацията на книгата "Македония в старите карти", в която Охрид се появява с няколко различни имена. Вторият подтик дошъл от много стара охридска народна песен, публикувана от братя Миладинови в техния сборник.  

Там има стихове за 9 лами в охридското поле и старият Свети Никола говори на по-младия брат Свети Илия: "Не можеш да ги погубиш, отиди в село Канео, там има сирота вдовица и мъжко дете, родено след смъртта на татко си. Да го заведеш на Царев кладенец, да се качиш на Перин Планина, да преследваш девет лами...Всичките осем лами детето уби, а деветата побегнала в църквата на Архангела...Сам скочи стар Свети Илия с детето и затри деветата ламя". 

"Тази чудесна охридска песен е записана преди 150 години, а е публикувана в Загреб през 1861-та година. Тя описва едно чудо, чудото на спасението. Описва двама светци и едно дете, а детето с божествена сила е Бог. Аз доказах, че това дете е богът Дионис. Как? Детето е дошло от небето. Дионис е дошъл, за да избави народа, който живее край свещеното езеро. Поставя се въпросът къде е това "село Канео", в което  е родено и живее детето Дионис?

На югозападния бряг на Охридското езеро, тъкмо под сегашната църква има една впечатляваща скала надвесена над водите на езерото. Тя и сега се нарича Канео. Някога в пещерата под нея е имало пещерна църква. Ето, тъкмо там е родено безименното дете - Бог. 

Балканската митология

сочи, че това дете има и по-голям брат Хермес. Тъкмо той изражда своя божествен брат и го предава на една езерна нимфа да го отгледа, а Хермес, според моето проучване е роден малко по-надалеч, в малката пещера до сегашната църква "Свети Еразмо". Когато пораснал му се родил син Пан, наричан от някои Асклепий, чиято скулптура, заедно с тази на Дионис сега се намира в сградата на македонското правителство. Ранното християнство го познава като Пан-телеймон - просветленият във всичко", пише Линдро, цитиран от македонския вестник "Вечер".  

Cпоред Линдро, преданията за тримата братя Кадмо, Финик и Килик, и за тяхната открадната сестра Европа имат няколко варианта. Докато търсел сестра си, Кадмо стига до голямото Бяло езеро и основава Ликнид - езерният град. Това е потвърдено и от Херодот, който пише, че именно Кадмо е изградил античният град Лихнидон, далечния предшественик на днешен Охрид. Тъкмо в Лихнидон, на брега на Бялото езеро, Земела, дъщерята на Кадмо и Хармония ражда Дионис. Той бил наречен Дионис – Ликнид, което ще рече Дионис Езерски. 

"А било вече пророкувано, че докато не се появи Дионис цялото поколение, което живеело от житото на охридското поле ще измре от глад. Питам - кой народ живее на просторите на божията намеса в полза на тогавашното човечество? Кой народ е живеел на просторите на Изпратеното Слово, Победената сила и Сбъднатите слова и с какво този народ е заслужил Божията милост? 

Дали боговете са оставили знаци за своето присъствие точно тук, край Бялото езеро, нашето днешно Охридско езеро?", пита се авторът.

Той твърди, че неговото проучване е доказало, че македонците имат мисия, "дадена им отгоре". 

Линдро твърди, че Новият завет е

написан най-напред на старославянски език,

след това е преведен на латински и едва след това - на старогръцки. Според него, по това време гърците нямат писменост, а я получават по-късно от наследниците на Кадмо от Лихнида.

За Болонския псалтир Линдро пише, че ръкописът е откраднат от село Рамне, Охридско и отпечатан през 1746 година в Париж. Според него, надписите на корицата на ръкописа I C Х C, Н И К А са съкращения, които означават: Hа крести Искупиу Кровиу Адама, а това, според него означава, че Исус Христос е бил погубен на кръста за да бъде изкупена кръвта Адамова, тоест, заради кръвно отмъщение и то не "поради някакъв абстрактен грях, а заради нещо съвсем конкретно - поради пролята царска мъжка кръв".

Според Линдро, първият човек, първият мъж е първият кадмеец, самият Кадмо, основателят на Охрид, а убийството и отмъщението, тоест, разпъването на кръст са се случили "не много далеч" от село Равне. 

"Според Библията, всички събития около Исус се свързват с топоними като Витлеем, Назарет, Галилейското езеро, Йерусалим...Но ако се четат отзад-напред тогава Назрет може да бъде прочетен като  Ресен, а Витлеем като Битоля. Дали тези места са се намирали тук на Балканите, особено ме тревожи въпросът къде е бил град Йерусалим?", продължава Линдро. 

"Първият възможен, и логичен отговор е, че е имало няколко Йерусалима. От друга страна, митологичната съдба на Дионис е известна: синът на Бога е бил разкъсан от Титаните на седем парчета, а Зевс взел сърцето му и го възкресил. Следвайки тази схема, отмъщението за кръвта на Адам от рода на Кадмо е било някъде близо до Охрид. Ако се сравнят картата на Йерусалим и картата на стария Охрид ще се види голямо съвпадение на южната и източната части на градовете. Напълно съвпада комплексът на Охридската архиепископия от времето на цар Самуил с двореца и храма на цар Соломон. Има съвпадение между двореца на цар Давид и църквата "Богородица Перивлептос", точно съвпада и посоката на източния зид на крепостта. Именно заради тези мистерии свързани с Исус и с християнството, вече хиляда години западни духовни и политически центрове изпращат свои доверени хора със

специална мисия в земята на езеряните

Освен, че откраднали и отнесли много книги, върху които по-късно се създава Ренесансът, те идвали и да се поклонят на Свещения простор. Откраднатите книги били преведени на гръцки език и в така наречената Платонова академия били обзети от радост и творческа треска. Денонощно се превеждали и тълкували скъпоценните манускпити. 

А след това започнало настъплението на новото господство, новите господари на света, на новия световен ред. Затова от тогава и до днес тайната, записана в тези наши книги, най-голямата тайна на всички тайни, е в техните ръце", завършва историята на Милош Линдро, достойна за Дан Браун.

Превод: Faktor.bg