Учители и родители искат оставката на директора на Класическата гимназия – обвиняват я в еднолична диктатура

Протестите срещу лошото ръководство на гимназията са хронични, Снимка: БГНЕС

Протестите срещу лошото ръководство на гимназията са хронични, Снимка: БГНЕС

„Скандали, уволнения, корупция, доносничене, гонения, падаща мазилка, шуробаджанащина, некомпетентност и еднолична диктатура – с тези думи отчасти може да се опише Класическата гимназия в София днес.“ Това изтъкват в свое писмо, разпространено до медиите учители от гимназията.
Ето какво още излагат те, опитвайки се да провокират вниманието на институциите:

„ Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) е единствена по рода си в България, и е единствен Класически лицей към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Класическата гимназия (както е известна) по същността си е една и затова всичко свързано с нея е наистина от национално значение. Гимназията са завършили видни политици, управници и общественици, които заемат едни от първите места в държавата. От 2012 г. насам директор на Класическата гимназия е Мариела Папазова – сестрата на Тити Папазов, която заема позиция-та, заменяйки професията си на спортен журналист. Почти всички проблеми на гимназията датират с назначението на Папазова според роди-тели и учители, като през последните две учебни години 

напрежението ескалира неимоверно

 На дневен ред са много конкретни проблеми, но генералният в случая е политиката на управление на Мариела Папазова, която погубва Класическата гимназия и я превръща от училище с традиции и без еталон в по-лошо от квартално такова. От директор Папазова са върнати практики от комунистическо време, при които ученици са насърчавани да доносничат едни за други. Най-фрапантното в това е, че децата са из-ползвани да докладват на Папазова срещу опре-делени учители, които не се съобразяват с нея и начините ѝ на управление. Този подход за назначаване и задържане само на „послушни“ на нейния режим учители води до огромно текучество на преподаватели. Тук не става въпрос за междуличностни конфликти или противопоставяне на недоволни родители, бивши учители и директора на Класическата, а за един утвърден 

феодален модел на управление,

 който вреди не просто на едно училище, а директно на децата и на целия учебен процес. Фактите сочат, че за последните 2 години повече от 35 висококвалифицирани преподаватели са освободени от длъжност. Текучеството на кадри е на такова равнище, че се стига до там настоящи ученици от горните класове да водят занятия. А ако се намерят учители, които да преподават, то те често все още не са завършили университет - млади класици, любимци на Папазова. Всичко това не съществува в нито едно нормално училище и демонстрира нивото на задълбочаване на проблематиката в НГДЕК. 

Класическата вероятно е и първенец сред училищата по брой заведени съдебни дела. Гимназията е осъждана по повод наложени дисциплинарни наказания на учители и ученици и неведнъж неправомерно прекратявани от директора трудови правоотношения на преподаватели. Де-лата са над 25, а разноските, които НГДЕК е платила за тях, откакто Мариела Папазова е ди-ректор, надхвърлят 50 хиляди лева. Фрапиращ и доказващ абсурдите в Класическата е случаят с дванадесетокласника Владимир Дюлгеров, кой-то завоюва пето място на един от най-трудните международни конкурси за превод от латински, който за награда получава разпит в СДВР по сигнал на директор Папазова. Това се случва само за да може Мариела Папазова да разчисти сметките си с бившия заместник-директор на НГДЕК, който помага на учениците за състезанието (все пак тази година има избори за нов директор –Папазова не иска конкуренция, както през 2019 г., когато бе единствен кандидат за поста, като останалите претенденти бяха предварително „победени“ с подобни похвати). 

Сградата и материалната база на Гимназията съ-що е тема с предистория и известни скандали за корупция и в които главно действащо лице от-ново е сестрата на Тити Папазов. В сградата на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в учебно време от тавана пада мазилка, на места има сериозни пукнатини в стените, няма обособени кабинети по география, химия, биология и физика, за близо 320 души (ученици и учители) са налични само две тоалетни, липсва училищен бюфет и де-цата са принудени да си купуват храна от близките заведения и закусвални. Родителите сами закупуват и монтират шкафове и етажерки. Подобно е положението и в сградата на ул. „Баба“ 16. От 2019 г. учениците от 8., 9. и 10. клас в НГДЕК нямат кабинет по информационни технологии, оборудван с компютри. Това е основно нещо, което съществува в 90% от българските училища. Компютри няма въпреки, че училище-то на два пъти получава няколко десетки лаптопи: в единия случай чрез закупуване от бюджета през 2020 г., а в другия - от проект към МОН през април 2021 г. Не е известно къде са отишли тези лаптопи, като има информация, че са раздавани количества на определени близки до Папа-зова учители и ученици. След подаване на сигнал от родители за това, в началото на септември 2023 г. пред контролните органи бе представен “новият кабинет, оборудван с необходимата техника”. Към момента учениците нямат достъп до този кабинет, който стои заключен . Скандален е и фактът, че физкултурният салон в сградата на НГДЕК на Женския пазар е предоставен от ръководството за тренировки на баскетболен от-бор, нямащ нищо общо с училището (но любим на Папазова). Най-наглото е, че салонът не се допуска за използване за репетициите на училищния античен театър „Огнян Радев“, но се да-ва на баскетболен отбор. На директора Папазова явно са позволени всякакви своеволия, защото не веднъж институциите са сигнализирани за всички проблеми в Класическата, но никога ни-що не се случва. Близостта и връзките на фамилията на Папазова явно ѝ осигуряват

 спокойствие и възможност да безчинства, 

по каквито начини си иска. Хубаво е човек да си обича училището и да милее за него, както сигурно ще потвърдят Ицо Хазарта, Корнелия Ни-нова, Тошко Йорданов, Арман Бабикян, Ректорът на Софийския университет Анастас Герджиков, и редица други общественици и управници. Но извън привързаността и любовта, трябва да си дадем сметка за децата, които в момента учат там и в бъдеще ще управляват държавата - дали те се чувстват добре в среда на невежество, до-носи, скандали и заплахи и на какво ги учи това. 

На ход са медиите, институциите и политиците“, се казва още в писмото.

Изложената информация и допълнителни подробности са повод за създаване на петиция за смяната на Ръководството на НГДЕК. Тя може да бъде подписана на адрес: https://www.peticiq.com/412724, а вече е подкре-пена от над 1000 граждани. Писмото е подписано от трима учители, които са оставили и свои ко-ординати за връзка.