Ева Паунова: Младите хора могат да станат двигател в борбата с безработицата

Евродепутатката от ГЕРБ беше почетен гост на Кампанията Алианс за младежта, официално представена във Веве, Швейцария

"Алианс за младежта" е чудесен пример за това, как политически решения и европейски инициативи намират отражение в частния сектор, постигайки конкретни резултати. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на представянето на паневропейската бизнес инициатива „Алианс за младежта“ в София. 

Паунова посочи, че институциите на национално и европейско ниво не могат сами да създадат работни места за младежи - това изисква колективни действия от страна на бизнеса и политиката.

„Но най-вече самите млади хора трябва да бъдат не само обект, но и двигател на програми за борба с младежката безработица“, обясни още тя.

"Алианс за младежта" е обединение от над 200 компании, които са се ангажирали да работят съвместно със законодателите и образователния сектор, за да създават младежка заетост. Целта на инициативата е да бъдат създадени над 100 000 работни места през следващите години. В тази връзка Ева Паунова изтъкна важността на образованието като първа и най-важна стъпка към успешното професионално развитие на младите.

„Ако възпитаме нашите деца да взимат решения от малки, да са иновативни, да бъдат лидери, те ще станат такива и в професионалния си живот. Те ще бъдат хората, които не само търсят, но и създават работни места. Ще са желан кадър за всяка фирма, всеки бизнес", подчерта евродепутатът от ГЕРБ.

Ева Паунова бе категорична, че ще работи за това образованието да бъде национален приоритет.

Кампанията "Алианс за младежта" беше официално представена на 18 септември във Веве, Швейцария. Ева Паунова беше почетен гост и на това събитие, като взе участие в уеб-семинар по темата за младежката безработица.