Новият модел на ТЕЛК влиза в Съвета за тристранно сътрудничество

Здравното министерство предлага да отпадне математическата формула за изчисляване на множество увреждания

Новият модел за оценка на вид и степен на увреждане ще обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество. Здравното министерство предлага да отпадне математическата формула за изчисляване на множество увреждания. Идеята е ТЕЛК-овете да отразяват всички заболявания на пациента в експертното решение, но при изчисляване на процента трайно намалена работоспособност да се взема предвид само най-тежкото.

В мотивите към законопроекта се посочва, че така ще се премахне различният подход при оценяването на заболявания от един и същи клас, както онкологичните.

Законопроектът е бил отхвърлен от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Срещу новите правила се обявиха и работодателските организации.