Наталия Киселова: Дебатът за отстраняване на главния прокурор може да е неблагоприятен за Гешев

Наталия Киселова

Наталия Киселова

„Дебатът за искането за оставка на главния прокурор Иван Гешев ще се концентрира върху това допустимо ли е магистрат да се изказва политически и да дава политически оценки. Може да се предполага, че ще се стигне до неблагоприятен за г-н Гешев изход”, заяви доц. Наталия Киселова пред Нова нюз.

Тя обясни, че Конституционният съд още не е допуснал тълкувателното искане от страна на главния прокурор дали може членовете на Висшия съдебен съвет, чийто мандат е изтекъл, да вземат решение за оставката му. В същото време е внесено искане за обявяване на противоконституционност на намаляване на броя гласове, които са необходими, за да бъде отстранен Гешев. "Ако допускането е преди да се развие по същество дебата във ВСС, г-н Гешев ще настоява за спиране на производството", предположи Киселова.

Тя е категорична, че президентът не бива да бъде притискан да издаде указ за освобождаване на главния прокурор. "Необходимо е и той да изслуша дебата дали е уронен престижа на съдебната власт. Достатъчни ли са публикации в медиите или телевизионни изяви”, запита Киселова.Тя призова да се види цялостната дейност, а не това конкретно основание. Вторият момент е дали е допуснато искането в цялост по отношение на оспорения закон. За мнозинството това пряко е свързано с процедурата. "Според мен трябва да надделее това, което ще се каже във ВСС", поясни позицията си Киселова.

Когато беше внесено първото искане за оставка на главния прокурор Иван Гешев, аз си позволих да кажа: „Толкоз ли можаха да измислят”. Спорно е дали към тази фаза на производството след допускане на искането за предсрочно освобождаване на Гешев, ако се беше стигнало до гласуване, нямаше да се докаже, че г-н Гешев е настоявал този експерт да се доближи до зоната, където работят разследващите. Може би щеше да тръгне с фалстарт процедурата и вероятно поради тази причина бе оттеглено първото искане за оставката на главния прокурор.

Според нея може да бъдат приети промените за конституционна реформа, предложени от ДПС. „Не мога да преценя с какво разделянето на колегии във ВСС допринесе за независимост на съдиите, така и за автономност на прокурорите”, обясни Киселова.