Какъв е произходът на мощния електромагнитен заряд при запалването на Благодатния огън?

Според старо поверие, ако Небесният свещен огън не слезе на Велика събота, това ще е последният ден на човечеството

Тайнството на Благодатния огън

На Велика събота вече над 2 хил. години хиляди вярващи от цял свят пристигат в Йерусалим, за да станат свидетели на чудото. Огънят, наричан още Свещен или Небесен, е едно от чудесата, които всяка година стават на Велика събота. Той пламва от само себе си в храм "Възкресение Христово", построен върху Божи гроб в Йерусалим.

И до днес тайнството на запалването на Благодатния огън е неразгадано, въпреки че много учени са градили хипотези.

Легендата

Първите сведения за запалването на свещите и кандилата в църквата са от IV век. Тогава за празника нямало масло и патриарх Нарцис наредил да сложат вода. В нощта на литургията внезапно всички кандила и свещите на самия патриарх се запалили.

Има сведение, че Огънят не слязъл само един път в самата църква, а около нея.

Това станало през 1579 г., когато представители на арменската църква подкупили местната градска управа в лицето на турците, които тогава владеели град Йерусалим. Те ги склонили да не допуснат при гроба православния патриарх и да получат изключителното право да вземат огъня и да честват Пасха в храма.

Тогавашният патриарх Софроний и православните поклонници не били допуснати нито в параклиса над Божия гроб, нито въобще в храма, те останали да се молят навън.

Вътре влязъл арменски владика, въпреки че той прекарал целия ден в молитви, Божественият огън не слязъл. 

Вместо това, като мълния се запалил извън храма, блеснал в една от колоните, до която се молел православният патриарх и всички вярващи вече могли да получат частица от него.

Церемонията

Подготовката за слизането на огъня започва в събота сутринта. Всяка година параклисът внимателно се проверява за запалителни средства с цел да изчезне всяко съмнение, че чудото е плод на човешка ръка. След това вратите се запечатват с голяма пита пчелен восък.

Главният участник в измолването на Благодатния огън се усамотява в параклиса, след което започва очакването на чудото.

По стара традиция единствените, които могат да получат Небесния огън, са православните и те го предават на другите християнски вероизповедания.

Според старо поверие, ако Благодатният огън не слезе на Велика събота, това ще е последният ден на човечеството. Храмът на Божи гроб ще бъде разрушен и ще настъпи Второто пришествие. Пак според поверията едно от кандилата над Божи гроб се самозапалва. От него патриархът запалва снопчета от по 33 свещи и ги изнася от храма.

Съмнения за измама винаги са съпътствали чудото на Благодатния огън

За да убеди себе си и света по научен начин, през 2008 г. руският физик проф. Андрей Волков от физичния изследователски институт "Корчатов" получава изключителното право да влезе в църквата "Възкресение Христово" на Божи гроб със специална апаратура, побираща се в куфарче. В продължение на шест часа преди службата той правел замервания на електромагнитното поле в храма. Всичко било нормално, но когато започнала молитвата на патриарха, полето се усилило. При самото запалване на свещите стойностите се увеличили два пъти със силата на мощен електромагнитен заряд.

Това не би могло да стане с апаратура или някакво запалително средство в условията на храма, бил категоричен ученът.

Разбира се, от едно-единствено изследване не може да се потвърди една научна истина, но това изследване остава в историята като едно от малкото научни доказателства на християнските чудеса. И въпросът какъв е произходът на това силно електромагнитно поле при запалването на Благодатния огнън, ще продължава да вълнува учените и християнския свят.