Съдът прекрати делото по оспорения избор за кмет на община Петрич

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд

Административният съд в Благоевград прекрати делото по оспорения избор за кмет на община Петрич. 

Съдът остави без разглеждане жалбата на Любчо Минев, регистриран за участие в местните избори като кандидат за кмет на община Петрич, издигнат от ПП „Български гласъ" и прекрати образуваното дело против Решение на Общинска избирателна комисия – Петрич.

Съгласно Изборния кодекс на обжалване и съдебна проверка подлежат решенията на ОИК, с които се определят резултати от изборите. Оспореното Решение от 31.10.2023 г. на ОИК – Петрич определя участниците във втория тур на изборите за кмет и има подготвителен характер относно провеждането на втория тур, който да определи крайния избор. В този смисъл Решението за резултатите от първи тур на проведените местни избори не подлежи на обжалване отделно от решението за определяне на окончателния изборен резултат от втори тур, което е било известно преди датата на постъпване на жалбата в Административния съд в Благоевград. Поради което липсва годен за обжалване административен акт.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.