БПЦ заряза каноните - отново хиратонисват епископ в нарушение

Ректорът Пахомий

Ректорът Пахомий

За пореден път с решение на Светият Синод от 20 септември тази година ще бъде нарушен Уставът на БПЦ. Предстои за да бъде хиротонисан за епископ Архимандрит Пахомий, ректора на Софийската духовна семинария(СДС) „Св. Йоан Рилски”. Проблемът е, че според източници от духовните среди не е известно той да има завършено висше богословско образование, въпреки заемания важен пост. Хиротония ще бъде в нарушение на чл. 83, ал.2, т.4 от Устава на БПЦ, който гласи: „кандидатът за епископ трябва да има следните качества: „да има висше богословско образование и да е прослужил в клира най-малко 10г.” На 19 октомвмри тази година, когато е предвидена хиротонията на Пахомий той няма да отговаря на първото изискване. В сайта на СДС, където е описана  автобиографията на ректора, никъде не се споменава информация за неговото академично образование. 

Този факт показва, че на 13. 06. 2017 г. е било нарушено и българското законодателство, защото от тази дата архимандрит Пахомий е ректор на СДС, която е със статут на средно училище под ведомството и финансирането на МОН. Фактически СДС е превърната в единственото средно училище не само у нас, а и в Европейската общност с директор  със средно образование! 
Любопитен факт е, че и Негово Преосвещенство Мелнишки Епископ Герасим, главен секретар на Св. Синод и духовно чадо на Архимандрит Пахомий, също  не е публикувал до сега своята диплома за завършено висше богословско образование. Явно за Синода спазването на Устава на БПЦ няма никакво значение и стойност.