Представят проекта "Зелен ринг София" - най-големия линеен парк в столицата

Достъп до него ще имат близо 250 000 души в 30 софийски квартала

Главният архитект на Столична община и екипите на Софияплан и фондация Зелена линия София ще представят подробна концепция за реализацията на проекта “Зелен ринг София” на 15 ноември  от 17:30 часа в сцена Бар на Топлоцентралата в София.

Концепцията включва подробни урбанистични анализи и план за действие за трансформирането на трасе от 30 км. неизползвани терени в София, които минават по неактивни жп трасета, по протежението на реки, покрай изоставени инфраструктурни обекти, производствени и жилищни територии и паркове.

Изграждането на Зеления ринг би дало достъп до най-големия линеен парк в София на близо 250 000 души в 30 софийски квартала. Зеленият ринг може да служи и като важна пешеходна връзка и гръбнак на велосипедна мрежа, която значително да подобри мобилността в града.

По анализа и концепцията за реализация на Зеления ринг работят екипът на общинското предприятие Софияплан и инициаторите на проекта от фондация “Зелена линия София“. Основната цел е да докажат възможността за свързване на различни столични паркове чрез Зеления ринг, който ще подобри пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали.

Чрез линейния парк кварталите ще имат много по-добър достъп до обекти на зелената система и разнообразни публични сгради, сред които са десетки училища, детски градини, спортни и културни центрове.

За целта е изготвен подробен анализ на широк спектър от фактори и нужди на местното население. Разгледани са собствеността на земята, устройствените зони, дървесните масиви, обхвата на обслужване на ринга, гъстотата на населението и демографската прогноза за различните отсечки, пешеходната и вело