Адвокат Марковски: България може да си върне имущество от некоректни приватизационни сделки

Въпросът е не само морален, но и с чисто правни последици

Марин Марковски

Марин Марковски

Задължително трябва да бъдат преразгледани някои приватизационни сделки, каза адвокат Марин Марковски в сутрешния блок на БНТ. Той добави, че въпросът е не само морален, но има и чисто правни последици.

"Аз съм имал възможност да се запозная с приватизационни договори. Знам какво представляват като документи. В тях има права и задължения, има и една рубрика "Контрол след приватизацията". И там има текстове, в които се казва, че ако не се изпълняват задълженията във връзка с дейността на предприятието, след като то е приватизирано, договорът се разваля. Така че изследването на тези договори, може да доведе до гражданскоправни последици държавата да си вземе обратно имуществото, защото договорът не се изпълнява", обясни адвокат Марковски.

"Когато го няма предприятието, на босия цървулите не могат да се вземат", коментира Марин Марковски.

Той обясни, че "Кремиковци" не е единственото предприятие, има и други предприятия, които заслужават да бъдат анализирани. Има и други типове сделки.

"Когато имаме престъпления безстопанственост и неизгодна сделка - има такива текстове в НК, установяването на това престъпление може да стане. Обаче давността не дава възможност да се образува наказателно производство. Но този договор е нищожен, защото е престъпен, така че пак подлежи връщането при това положение, тъй като не поражда правни последици. Има гражданскоправни последици от дейността на прокуратурата, които заслужават да бъдат направени", заяви адвокат Марин Марковски.