Политика за поверителност

Обща информация

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които Faktor.bg събира за вас, с цел да ви предостави услуги („Услуги“) съгласно предмета си на дейност.

При събирането и обработването на вашите лични данни, Faktor.bg се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Чрез тази Декларация ви информираме за политиките и практиките, които прилагаме при обработването на личните ви данни, както и за правата, които имате във връзка със събраните от нас лични данни за вас.

Тези политики и практики се отнасят както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайта Faktor.bg, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или чрез други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Принципи при обработването на вашите лични данни

Обработваме вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; за целта, за която сме ги събрали; в минимално необходимото количество и при поддържане на тяхната точност и актуалност; за определени срокове в зависимост от целта на конкретната дейност по обработване; и като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурността им, съобразени с нивото на риск за вашите права и свободи.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Faktor.bg обработва вашите лични данни за следните цели:

– за регистрация и управление на профила ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация и/или плащане в нашите сайтове;

– за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта с цел подобряване на нашият продукт;

– за да ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;

– за да ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали съгласието си за това;

– за да защитим имуществото в офисите си чрез извършваното в тях видеонаблюдение; – с цел спазване на нормативните изисквания за счетоводна отчетност;

– за сключване и изпълнение на договори с Вас или с представляваното от Вас лице/юридическо лице

Какви лични данни събираме от вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас, както и за да ви предоставим нашите Услуги.

Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но Faktor.bg намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране.

Други данни

Когато извършвате някое от следните действия на сайта ни, нашият уеб сървър автоматично записва вашия IP адрес, дата и час (timestamp):

– публикуване на коментар под статия, тема/мнение във форум

– препоръчване на статия

– гласуване за анкета

– оценка/докладване на коментар

– предложение на тема/кауза/дебат/анкета

– изпращане на новина/галерия за публикуване

Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система. В сайтовете ни се използват логове със следните цели:

– за подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

– за подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

– за развитие и подобряване на Услугите в Сайта;

– за измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта.

Бисквитки и други пасивни технологии

Faktor.bg използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от вас при взаимодействие с нашия сайт с цел подобрим неговото представяне и вашето преживяване.

Какво са бисквитки? Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят нашите сайтове, да ви показваме реклами, които вярваме, че са релевантни на вашите интереси или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас.