В памет на проф. Знеполски: Дискусия за интелектуалното наследство на "човека история на близкото ни минало"

Повод за събитието са двете последни книги на този забележителен учен, философ, културолог и семиотик