Енергийният бизнес и застраховането донесоха на Еврохолд рекордна печалба за деветмесечието

Холингът отчете най-високите приходи в историята си - 74 млн. лв. е печалбата само от енергийния бизнес, почти 10-кратно увеличен е финансовият резултат в застраховането