Времето за лицемерие изтече - Слави § Со. са истинският противник на реформаторското движение

В българския политически живот и в българското общество връх взимат ориентации, основани на принципа - "колкото по-зле, толкова по-добре"