Проф. Касчиев: Скандално! Разрешенията за проектирането на блоковете за „Белене” са изтекли през 2015 и 2016 година

На потенциалните инвеститори е подадена невярна информация, могат да заведат искове срещу България, казва експертът