Главен редактор:

Стойко Стоянов, email: stoyko_stoyanof@faktor.bg

Eкип:

Мая Буюклиева

Анелия Димитрова

Светослав Пинтев

Дизайн и реклама

Стоян Стоянов, email: stoyan@faktor.bg

За контакти:

тел: 0888 302 854

тел: 0886 787 092

Faktor.bg е издание на „С-ФАКТОРБГ” ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията – София, под №20120619145405, от 19.06. 2012 г.

Faktor.bg е аналитично-информационен електронен вестник, който се разпространява в глобалната мрежа от 1 юли 2012 г. Медията не е обвързана с политически и корпоративни интереси. Основният й принцип е да публикува без цензура анализи, коментари, интервюта и лични мнения, да предоставя обективна информация за събитията в страната и света. 

Материалите в Faktor.bg са защитени от Закона за авторското право. Препечатването им в други медии и печатни издания става само след писмено разрешение на Faktor.bg или авторите.

Faktor.bg Всички права запазени.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА И PR  ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ И ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 14.11.2021Г.

ОБЯВЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА И PR ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 11.07.2021Г.

ДОГОВОРИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

ДОГОВОРИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 11.07.2021Г.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА И PR ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019Г.

Прикачени файлове