Алма Матер прекратява договора на скандалния проф. Мирчев

Негови лекции, съдържащи език на омразата и расови послания предизвикаха остра обществена реакция

Михаил Мирчев

Михаил Мирчев

Софийският университет "Св.Климент Охридски" обяви, че официално прекратява договора на преподавателя проф. Михаил Мирчев, около който се разрази огромен скандал заради лекциите му, съдържащи език на омразата и расистки послания.

"Въз основа на установеното от Етичната комисия и всички събрани материали ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков прецени, че е налице достатъчно основание да прекрати гражданския договор на проф. Мирчев", пише в официално съобщение на Алма Матер.

Етичната комисия на ВУЗ-а започна разследване по темата, след като от студентската организация "Студентско общество за равенство" изпратиха писмо до просветния министър както и ректора проф. Анастас Герджиков с искане проф. Мирчев да бъде уволнен. В писмото си се позоваваха на цитати от лекциите му, които студентите определят за расистки. Самият професор потвърди пред медиите, че всички посочени фрази присъстват в лекциите му, но те не са част от езика на омразата и той няма намерение да променя учебните си материали.

Последва спор между студентите в СУ. Едни нападаха преподавателя, но други го защитаваха. Множество писма с двете позиции са пристигнали и в университетът, обясняват в писмото си до медиите от СУ.

"Ректорът сезира Етичната комисия с молба да провери твърденията в писмото за нарушение на Етичния кодекс на Софийския университет. Етичната комисия даде възможност на проф. Михаил Мирчев и на студентите да вземат отношение към повдигнатите в писмото обвинения. Със свое писмо от 30.11.2020 г. проф. Михаил Мирчев отхвърля обвиненията, съдържащи се в сигнала, отрича лекциите му да съдържат расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание и подчертава, че акцентира на културната специфика, на особения манталитет и емоционална реактивност, на поведенчески стереотипи, на специфични форми на само-стигматизиране и др., което е нужно за добрата практическа дейност на социалните работници на терен. Според него става дума единствено и само за формули на приобщаване, за стимулиране на процеси на акултуриране към българската социална и нормативна среда", пише още в становището на Етичната комисия на СУ "Св.Климент Охридски".