Асен Василев: ЕС трябва да ориентира миграционната си политика спрямо знанията и уменията

ЕС е нетен донор на таланти

Асен Василев

Асен Василев

„ЕС трябва да започне да ориентира миграционната си политика спрямо знанията и уменията, от които се нуждае, както и да осигури стипендии, за да привлича таланти, които след обучението си да остават на пазара на труда в ЕС.“ Това заяви министърът на финансите Асен Василев по време на сесия, посветена на стратегическата автономия, икономическата сигурност и предоставянето на обществени блага в ЕС, която се проведе в рамките на неформалната среща на Съвет ЕКОФИН в периода 15-16 септември в Сантяго де Компостела, Испания.

В изказването си министър Василев акцентира върху две силни страни на Европейския съюз – единния пазар и факта, че ЕС е нетен донор на таланти и в същото време губи конкурентноспособност, което основно се дължи на високите енергийни цени и на факта, че голяма част от производството е изнесено извън ЕС. По думите му, в тази връзка България вижда възможности от една страна за стимули, а от друга за мерки за възпиране на този процес, така че голяма част от това производство да се върне обратно в ЕС. В допълнение Министър Василев акцентира и върху институционалния аспект и необходимостта от бърза реакция на правещите политиките в подкрепа на нововъзникващите бизнес модели, които идват на мястото на вече остарелите.

В първата за 16 септември сесия министрите и управителите на централните банки от ЕС обсъдиха взаимодействието между фискалната и монетарната политика. Министър Василев отбеляза, че според България е налице ограничено предлагане, което отчасти се дължи на предприетите мерки за противодействие на високите енергийни цени в ЕС, които са значително по-високи от тези в САЩ и Китай, както и на факта, че ЕС не е изолиран от световната икономика. Много европейски компании пренасочват проекти и инвестиции извън ЕС. Налице е и висока мобилност на квалифицирана работна ръка, което превръща ЕС в нетен донор, особено що се отнася до предприемачи. Всичко това води до постепенна загуба на конкурентноспособност, провокирана и от силна регулация. В тази ситуация трябва да се намери отговор на въпроса как да „свалим“ инфлацията без да „убием“ икономиката. Министър Василев изрази убеденост, че в дългосрочен план ЕС трябва да реши каква конкурентна Европа искаме да изградим и да намерим за целта  правилните инструменти на политиката.

В рамките на първия ден на ЕКОФИН за първи път се проведе съвместна среща с участието на министри, управители на централни банки и международни финансови институции от региона на Латинска Америка и Карибите, организирана в сътрудничество с Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите. Две съвместни работни сесии бяха посветени на укрепването на международното икономическо сътрудничество с фокус върху Латинска Америка – „Дневен ред на глобалния инвестиционен портал“ и „Текущо състояние на глобалната мрежа за финансова сигурност“. На тях се очертаха основните елементи на бъдещата съвместна работа за справяне с пропуските в инвестициите в съответствие с общите приоритети на ЕС и Латинска Америка и Карибите, както и необходимостта от силна, модерна и ефективна мрежа за глобална финансова сигурност с МВФ в центъра, която да помага на отделните страни и региони да се справят с настоящите глобални предизвикателства и да подкрепя страните с ниски и средни доходи по пътя на устойчив и приобщаващ растеж. На срещата на върха ЕС-CELAC през юли 2023 г. лидерите се ангажираха да подновят и укрепят дългогодишното партньорство, вкл. чрез укрепване на сътрудничеството в ключови области като глобален мир и сигурност, търговия и инвестиции, изменение на климата, правосъдие и сигурност за гражданите.

По време на участието си в неформалното заседание на Съвет ЕКОФИН министър Асен Василев проведе двустранни срещи с изпълнителния заместник-председател на ЕК Валдис Домбровскис, с еврокомисаря, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари Марейд Макгинес, с председателя на Еврогрупата Паскал Донахю, с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие Одил Рено-Басо, както и с министрите на финансите на Полша Магдалена Жечковска и на Чехия Збинек Станюра. /БГНЕС