България с кандидатура за участие в Изпълнителния съвет на СОТ

Министърът на туризма д-р Илин Димитров представи кандидатурата на България за участие в Изпълнителния съвет на СОТ с официално писмо до генералния секретар на Световната организация по туризъм към ООН (СОТ) Зураб Пололикашвили. Целта е страната ни да заеме едно от овакантените места за регион Европа на Изпълнителния съвет на СОТ за периода 2023-2027 г., съобщиха от Министерството на туризма.

Изпълнителният съвет е оперативен управляващ орган, който следи за това СОТ да изпълнява своята работна програма и да се придържа към бюджета си. В ИС членуват общо 35 държави (от тях 10 европейски), 34 от които се избират с мандат от четири години, докато Испания остава постоянен представител.

Сред основните правомощия на Съвета са да предприема всички необходими мерки, след консултация с генералния секретар, за изпълнение на решенията и препоръките на Асамблеята; изготвяне и представяне на препоръки и предложения на Асамблеята; разглеждане на получените регулярни доклади за състоянието на Организацията от генералния секретар и др. България е активен член на СОТ, като до този момент е била в състава на Изпълнителния съвет в периодите 1982-1985, 2004-2007, 2010-2013 и 2013-2017 г.

През 2023 г. изтича мандатът на четири от европейските държави, които членуват в Изпълнителния съвет на СОТ – Франция, Италия, Португалия и Турция, както и Руската федерация, която прекрати цялостното си членство в организацията. Гласуването на овакантените места ще стане по време на 68-то заседание на Регионална комисия „Европа“ /РКЕ „Европа”/, което ще се проведе в България през 2023 г.

Кандидатурата на нашата страна е поредното доказателство за амбицията на България да повиши значително информираността на своите международни партньори относно визията си за регионални и глобални политики и процеси в този ключов за световната икономика отрасъл. Същевременно, избирането на България за страна-домакин на заседанието на Регионална комисия “Европа” е акт на безусловна подкрепа на най-високо институционално равнище от страна на най-реномирания формат за сътрудничество в сектора. /БГНЕС