БНБ вади от обръщение възпоменателни монети, емитирани през 2018

Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2018 г.

Монетите престават да бъдат законно платежно средство от 5 февруари 2024 г., предава "Фокус".

След тази дата възпоменателните монети, емитирани през 2018 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност, без ограничение на количеството, без такса и със срок на обмяна до 31 декември 2025 г.

През 2018 г. са емитирани пет монети. Монетата с най-голяма номинална стойност е 100 лева е се нарича Българска иконография, Св. Първомъченик Стефан.

На лицевата й страна  е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата; околовръст: надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност "100 ЛЕВА“ и годината на емисията "2018“.

На обратната страна на монетата е разположено канонично изображение на Свети Стефан, а около него надпис "СВ.ПМЧК СТЕФАН“.

Друга монета е от серията Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г. и е с номинал 10 лева.

На лицевата страна на монетата в позлатения вътрешен кръг има емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата; под нея на два реда – номиналната стойност "10 ЛЕВА“; околовръст надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА" и годината на емисията "2018“.

На обратната страна на монетата в позлатения кръг има логото на Българското председателство; околовръст надписи "Българско председателство на Съвета на ЕС“ и "eu2018bg“.

Третата монета отново е с номинал 10 лв. Тя е от серията 140 години от Освобождението на България.

На лицевата й страна  е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата, над нея – годината на емисията "2018“ и околовръст надписи: горе "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, долу на два реда номиналната стойност "10 ЛЕВА“.

На обратната страна на монетата има изображение на български опълченци в битка и околовръст надпис "140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“.

Четвъртата монета - Старият бряст в Сливен, също е с номинал 10 лв. На лицевата й страна е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879“ върху лентата. Околовръст надписи: горе "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, долу година на емисията "2018“ и номиналната стойност "10 ЛЕВА“.

На обратната страна на монетата има изображение на Стария бряст в Сливен и околовръст надпис "СТАРИЯТ БРЯСТ – ХИЛЯДОЛЕТЕН СИМВОЛ НА СЛИВЕН“.

Петата монета е с номинал 10 лв. Тя е от серията Средновековни български владетели и е с Цар Иван Асен II.

На лицевата й страна в позлатен медальон e изобразен печат на цар Иван Асен II. Отдолу са номиналната стойност "10 ЛЕВА“, емблемата на БНБ с годината "1879“ върху лентата и годината на емисията "2018“. Околовръст горе е изписано "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата, отделено със зрънчест пръстен, е изображение на конница, предвождана от цар Иван Асен II, носещ на копието си нарушения мирен договор. Околовръст по външния пръстен е изписано "СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“ и "ЦАР ИВАН АСЕН II“.