"Булгаргаз": Има въпроси от ЕК за доставките на газ в последните години, ще отговорим в срок

Деница Златева, изпълнителен директор на "Булгаргаз"

Деница Златева, изпълнителен директор на "Булгаргаз"

Във връзка с медийни публикации, "Булгаргаз" информира, че дружеството е получило въпроси от Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия относно доставките на природен газ до България, съобщават от компанията, чийто изпълнителен директор е Деница Златева.

Изследваният период обхваща последните няколко години, а поисканата информация е насочена към отношенията с доставчици и партньори и подробности за доставките. "Булгаргаз" подготвя и ще предостави информацията в договорения с ЕК срок. Дружеството поддържа редовен контакт с комисията и периодично ѝ оказва съдействие по различни въпроси от неговата компетентност, пишат още от дружеството.