"Бяла книга" изобличава фалшификациите при създаването на македонския език

Тази седмица в София беше представена "Бялата книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония". Написана е в резултат на констатираната слабост в българската позиция по отношение на бъдещата евроинтеграция на Скопие. Изследването констатира системното унищожаване или фалшифициране на българското културно-историческо наследство, както и нарушаването на човешките права в миналото и днес. 

Автори на "Бялата книга" са  трима учени от Република Северна Македония, трима от България и по един от Албания и Сърбия. В авторския екип, ръководен от доцент д-р Спас Ташев от Българска академия на науките, участват Владо Тренески, Деян Танчовски и Илия Стояновски от Република Северна Македония, Ерлин Аго от Албания, Иван Николов от Сърбия, Методий Иванов и Румен Сребранов от България.  

В книгата се проследява историческото развитие на българския език. Особено внимание е обърнато на появата на съвременния български книжовен език и ролята на българските възрожденци, родени на територията на днешната Република Северна Македония. Показани са съвременните фалшификации, които се насаждат сред подрастващото поколение чрез актуалните към момента учебници. Дадени са примери на унищожаване на български културно-исторически паметници. Разкрит е масовият характер на репресиите при налагането на тези фалшификации, като са дадени и конкретни примери от документи на МВР в Скопие, удостоверяващи преследването на българския книжовен език в наши дни. 

Книгата има за цел да покаже пред българската и чуждестранната общественост, както и пред обществото в Република Северна Македония, което е подложено от десетилетия на изопачена представа за собствения си език, извършеното тотално фалшифициране и манипулативно интерпретиране в Скопие на документи. Те са свързани с миналото на езика на територията на географската област Македония. Изданието разкрива системното нарушаване на правата на човека при изграждането и утвърждаването на скопската писмена норма и съвременната македонска идентичност, както и днешното състояние на езиковата ситуация в Република Северна Македония. "Бялата книга" има за цел да предложи практически решения за преодоляване на езиковия спор, както и да покаже нагледно какви са приликите и разликите както в рамките на диалектното богатство и различните писмени норми на българския език, така и спрямо други езици от славянската група.