НС прие механизма за разследване на главния прокурор

ГЕРБ предложи мнозинство от 13 гласа за назначаване и освобождаване на главния прокурор

С 210 гласа “за” депутатите приеха на второ четене механизма за разследване на главния прокурор.

ГЕРБ предложи мнозинство от 13 гласа за назначаване и освобождаване на главния прокурор, но минимум 17 гласа за председателите на ВКС и на ВАС и за прекратяване на мандата на изборен член на ВСС. Т.е. за съдийските председатели да остане сегашното мнозинство, без “двойното мнозинство", предлагано от Министерството на правосъдието (при 13 гласа).

Със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен от МС, се цели регламентиране на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници, съществуването на възможност наказателен съдия от Върховния касационен съд с ранг на върхове съдия да ръководи разследване срещу главния прокурор или негов заместник, когато има основание за това, да се намалят необходимите гласове във ВСС за сваляне от власт на главния прокурор от 17 на 13 гласа, както и да се въведе съдебен контрол при отказ за образуване на досъдебно производство. /БГНЕС