Гешев с второ становище по искането за неговото отстраняване

Иван Гешев

Иван Гешев

"Недопустимо искане, защото ВСС е с изтекъл мандат". Това се казва в становище на главния прокурор Иван Гешев във връзка с повторното искане за предсрочното му отстраняване.

Обвинител №1 настоява да бъде спряно производството до произнасяне на Конституционния съд по искането му за тълкуване - изтекъл ли е мандата на ВСС? Искането е недопустимо, тъй като върху Йордан Стоев и Георги Кузманов, са налице доказателства, че върху тях е упражнено неправомерно въздействие“, се казва в становището на Гешев.

Главният прокурор настоява също за отвод на четиримата членове на Прокурорска колегия на ВСС, които са се подписали под искането.

"Дори и да бъде прието за допустимо искането на четиримата кадровици, главният прокурор смята същото за неоснователно поради липсата на извършени неправомерни действия, както и липсата на нарушаване на Кодекса за етично поведение на магистратите. 

По отношение употребата на израза "политически боклук" - Иван Гешев изтъква, че фразата се е превърнала в нарицателно, често използвано от граждани, и дори от журналисти, не само в национален, а и в световен мащаб. Той не счита също, че употребата на израза "политически боклук" не може да се бъде тълкувана като уронване престижа на съдебната власт“, се посочва още второто становище на Гешев, цитирано от "Фокус".