Гвоздейков прекрати търга за нови влакове, държавата ще се договаря пряко с доставчика

Георги Гвоздейков

Георги Гвоздейков

Служебният министър на транспорта Георги Гвоздейков е прекратил обществената поръчка за доставката на 35 едноетажни мотрисни влака за 1.1 млрд. лв. по Плана за възстановяване, съобщи Министерството на транспорта.

Обявената причина е, че комисията, която е разглеждала подадените оферти в откритата на 26 януари поръчка, е установила, че предложенията в техническите спецификации на двамата участници не отговаряли на заложените изисквания, свързани със сроковете за доставка, сертифициране, както и други технически детайли за въвеждането в експлоатация на влаковете.

Транспортното министерство допълва, че преминава към пряко договаряне за доставката на влаковете заради "спецификата и сложността на проекта за модернизиране на железопътния подвижен състав".

Гвоздейков е цитиран да казва, че ще бъдат поканени на преговори "широк кръг от участници, за да постигнем максимална конкуренция"