Европейската директива за електронно таксуване идва, България е готова

Опростяването на събирането на пътни такси в Европа ще намали разходите и проблемите за превозвачите

Разликите в националното законодателство по отношение на събирането на пътни такси по европейските пътища усложняват операциите на превозвачите. Решението се състои в значителното опростяване на събирането на пътни такси в цяла Европа.

Стоките, превозвани с камиони, често пъти прекосяват множество европейски държави по пътя си към клиентите. Всяка държава обаче има свои собствени правила за събиране на пътни такси, които определят към кои превозни средства и пътища да се прилагат. Това, комбинирано с различни системи и технологии (обикновено микровълнова или сателитна) и различни методи за изчисляване и плащане на пътни такси, създава десетки различни решения за таксуване на камиони, предоставяни от различни оператори.
Това е причината, поради която камионите често носят множество бордови модули (OBU) зад предното стъкло, за да следят пробега и съответното изчисляване на таксата. Следователно превозвачите ще получават множество фактури за пътни такси за своите камиони, което усложнява изчисленията на разходите за автомобилен превоз на товари. Често пъти възниква друго усложнение, когато водачът забрави да включи съответния бордов модул на границата.

EETS - единна европейска система за таксуване

ЕС отговори на несъответствието на системите за таксуване по европейските пътища с приемането на Европейската директива за електронно таксуване (EETS) през 2004 г. Европейската директива за електронно таксуване трябва да осигури оперативна съвместимост на системите за таксуване в Европа, което означава, че камионът ще се нуждае от един бордов модул за цялото пътуване в множество държави. „Събирането на пътни такси съгласно единната европейска система за таксуване ще улесни живота на превозвачите. Вместо да инсталират бордов модул и да се занимават с плащания за всяка държава от ЕС поотделно, те ще подпишат абонаментен договор с доставчик на услуги, който ще осигури единен бордов модул за цяла Европа и ще изчисти плащанията към всички съответни оператори на системи за таксуване. Превозвачът ще получава една-единствена фактура за цялото пътуване, независимо от реалния маршрут “, казва Кристоф фон Кроков, Управляващ директор, звено за бизнеса с пътни такси, в Eurowag. 
Въвеждането на Европейската директива за електронно таксуване в ежедневните операции на превозвачите ще доведе до по-плавни потоци на трафика с по-малко закъснения по границите и ще даде възможност на водачите напълно да избегнат санкциите за шофиране без активен бордови модул. Доставчиците на услуги за таксуване по Европейската директива за електронно таксуване ще могат също така да интегрират други полезни функции в своите бордови модули. Системата EVA на Eurowag не само ще се справя с плащането на пътни такси, но също така може да намали разходите за транспортния парк, да подобри веригата на доставки и да подобри безопасността. Всъщност нейните решения за управление на автопарка следят целия автопарк в реално време, намаляват разходите за гориво, планират оптимални маршрути с навигация на камиони или следят времето на водачите, превантивната поддръжка и поведението на водача.

Европейската директива за електронно таксуване идва - Западна Европа е готова

Повечето западноевропейски държави са подготвени за оперативна съвместимост на електронните системи за таксуване. Източните държави също внедряват Европейската директива за електронно таксуване, като България е готова, а Унгария скоро ще се присъедини към клуба. В Чешката република следващата година вероятно ще бъдат възможни плащания на пътни такси, базирани на Европейската директива за електронно таксуване по договори с доставчици на услуги по плащането на пътни такси.
Една добре функционираща в цяла Европа система за събиране на пътни такси може да носи и други ползи занапред. Те включват по-лесно въвеждане на такса по допълнителни пътища, както и определяне на различни тарифи за различно време на деня с цел подобряване на потоците от трафик и оптимизиране на камионния транспорт в цяла Европа.