Ремонт на съоръжение на ЕСО налага прекъсване на електрозахранването от подстанция „Златица“

Електрозахранването ще бъде прекъснато от 00:00 ч. до 05:00 ч. на 30.09.2023 г.

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 30.09.2023 г. поради планови измервания в подстанция „Златица“, собственост  на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването на следните населени места: гр. Златица, гр. Пирдоп, гр. Копривщица, с. Карлиево, с. Църквище, с. Петрич, с. Мирково, с. Буново, с. Смолско, с. Каменица, с. Душанци, с. Челопеч, с. Чавдар, с. Антон. Електрозахранването ще бъде прекъснато от 00:00 ч. до 05:00 ч. 

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.